Ders Adı Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntemleri ve İlaçları
Ders Kodu YBK-307
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Sibel YORULMAZ, Doç. Dr. Ozan DEMİRÖZER, Doç. Dr. Ali Kemal BİRGÜCÜ, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Asiye UZUN YİĞİT
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarımsal zararlılarla mücadele yöntemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ekonomik olarak yetiştiriciliği yapılan bitkilerde zararlı olan böcek ve diğer arthropodların tanınması, zarar şekilleri ve biyolojileri hakkında bilgi sahibi olunmasını ve bunların savaşım yöntemlerine karar vermedeki becerilerinin arttırılmasını ve bu yöntemlerin uygulanmasında pratiklerinin geliştirilmesini sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 1.Ekonıomik zarar eşiğini öğrenir.
2 2.Kültürel önlemleri öğrenir.
3 3.Fiziksel mücadeleyi öğrenir.
4 4.Mekaniksel mücadeleyi öğrenir.
5 5.Biyoteknik mücadeleyi öğrenir.
6 6.
7 7.
8 8.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bitki Zararlıları hakkında genel bilgiler
2 Tarımsal Zararlılarla Mücadele Yaklaşım Örnekleri
3 Tarımsal Zararlılarla Mücadelede Temel Bilgiler
4 Kültürel Önlemler 1
5 Kültürel Önlemler 2
6 Mekanik Savaş 1
7 Mekanik Savaş 2
8 Fiziksel Savaş 1
9 Fiziksel Savaş 2
10 Biyolojik Mücadele 1
11 Biyolojik Mücadele 2
12 Kimyasal Savaşım 1
13 Kimyasal Savaşım 2
14 Biyoteknik Savaş
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 1
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 1
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 1
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 1
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 1
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 1
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 1
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 1
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 1
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 1
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 1
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 1
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 1
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 1
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 0
Devam 14 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 2 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 6 12
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 8 16
Arazi ya da Alan Çalışması 1 4 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ziraat Mühendisliğinde Bitki Koruma, ISUBU elektronik yayın, 199 s. Genel Entomoloji Öncüer, Durmuşoğlu,2008. Tarımsal zararlılarla Savaşım yöntem ve ilaçları . Adnan Menderes Üniv. Yayınları No: 28,472 sayfa Toros,Maden ve Sözeri,1999. Tarımsal savaşım yöntem ve ilaçları ders kitabı.yayın No : 1508 , 417 sayfa
Diğer Kaynaklar Ziraat Mühendisliğinde Bitki Koruma, ISUBU elektronik yayın, 199 s. Genel Entomoloji Öncüer, Durmuşoğlu,2008. Tarımsal zararlılarla Savaşım yöntem ve ilaçları . Adnan Menderes Üniv. Yayınları No: 28,472 sayfa Toros,Maden ve Sözeri,1999. Tarımsal savaşım yöntem ve ilaçları ders kitabı.yayın No : 1508 , 417 sayfa
Materyal
Dökümanlar Ziraat Mühendisliğinde Bitki Koruma, ISUBU elektronik yayın, 199 s. Genel Entomoloji Öncüer, Durmuşoğlu,2008. Tarımsal zararlılarla Savaşım yöntem ve ilaçları . Adnan Menderes Üniv. Yayınları No: 28,472 sayfa Toros,Maden ve Sözeri,1999. Tarımsal savaşım yöntem ve ilaçları ders kitabı.yayın No : 1508 , 417 sayfa
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri