Ders Adı Bitki Hastalıkları ile Mücadele Yöntemleri ve İlaçlar
Ders Kodu YBK-302
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Gürsel Karaca
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bitki hastalıklarına karşı kullanılan yasal, kültürel, fiziksel, mekanik, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri. Kimyasal mücadelede kullanılan fungisit tipleri ve etki mekanizmaları. Entegre mücadele. Entegre ürün yönetimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bitkilerde ortaya çıkan hastalıkları önlemek için kullanılabilecek yöntemler ile, sürdürülebilir tarım çerçevesinde entegre mücadele ve entegre ürün yönetimi hakkında bilgi vermek
No Dersin Kazanımları  
1 Bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan yasal yöntemleri bilir.
2 Bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan kültürel önlemleri bilir.
3 Bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan fiziksel yöntemleri bilir.
4 Bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan mekanik yöntemleri bilir.
5 Bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan biyolojik yöntemleri bilir.
6 Bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan kimyasal yöntemleri ve kullanılan fungisitleri bilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olan faktörler, bitki hastalıklarıyla savaş yöntemleri: Yasal önlemler; karantina, sertifikasyon, düzenleme.
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
2 Kültürel mücadele
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
3 Bitkilerde dayanıklılık; yapısal dayanıklılık, sonradan kazanılmış dayanıklılık, morfolojik dayanıklılık, fonksiyonel dayanıklılık, protoplazmik dayanıklılık
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
4 Genetik açıdan dayanıklılık; bağışıklık, zahiri dayanıklılık, gerçek dayanıklılık
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
5 Dikey dayanıklılık, yatay dayanıklılık, stoplazmik dayanıklılık, gene karşı gen hipotezi
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
6 Fiziksel savaş; ısı uygulamaları, ışın uygulamaları Mekanik savaş
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
7 Biyolojik savaş: antagonizm mekanizmaları; antibiosis, rekabet, parazitizm
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
8 Hipovirulens, uyarılmış dayanıklılık, çapraz koruma ve biyolojik savaşta kullanımları
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
9 Ticari kullanımda olan biyolojik preparatlar; biyolojik savaşta kullanılan bakteriler ve funguslar, bitki aktivatörleri
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
10 Kimyasal savaş, ilgili terimler, avantaj ve dezavantajları
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
11 Formülasyon tipleri, pestisit uygulama yöntemleri, uygulamada dikkat edilecek hususlar
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
12 Koruyucu ve sistemik fungisitler ve etki mekanizmaları
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
13 Koruyucu ve sistemik fungisitlerin avantaj ve dezavantajları, fungisit direnci
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
14 Entegre mücadele, entegre ürün yönetimi, entegre çiftlik yönetimi, sürdürülebilir tarımda hastalıklarla mücadelede dikkat edilecek hususlar
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 1
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 1
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 3
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 3
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 4 4
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ders notları ve sunum dosyaları Önerilen Kaynaklar: -Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki koruma ürünleri veritabanı
Diğer Kaynaklar Ders notları ve sunum dosyaları Önerilen Kaynaklar: -Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki koruma ürünleri veritabanı
Materyal
Dökümanlar Ders notları ve sunum dosyaları Önerilen Kaynaklar: -Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki koruma ürünleri veritabanı
Ödevler Fungisit etkili maddeleri ve etki mekanizmaları
Sınavlar 1 vize 1 yarıyıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri