Ders Adı Bitki Hastalıkları ile Mücadele Yöntemleri ve İlaçlar
Ders Kodu YBK-302
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Gürsel Karaca
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bitki hastalıklarına karşı kullanılan yasal, kültürel, fiziksel, mekanik, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri. Kimyasal mücadelede kullanılan fungisit tipleri ve etki mekanizmaları. Entegre mücadele. Entegre ürün yönetimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bitkilerde ortaya çıkan hastalıkları önlemek için kullanılabilecek yöntemler ile, sürdürülebilir tarım çerçevesinde entegre mücadele ve entegre ürün yönetimi hakkında bilgi vermek.
No Dersin Kazanımları  
1 Bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan yasal yöntemleri bilir.
2 Bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan kültürel önlemleri bilir.
3 Bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan fiziksel yöntemleri bilir.
4 Bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan mekanik yöntemleri bilir.
5 Bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan biyolojik yöntemleri bilir.
6 Bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan kimyasal yöntemleri ve kullanılan fungisitleri bilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olan faktörler, bitki hastalıklarıyla savaş yöntemleri: Yasal önlemler; karantina, sertifikasyon, düzenleme.
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
2 Kültürel önlemler
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
3 Bitkilerde dayanıklılık; yapısal dayanıklılık, sonradan kazanılmış dayanıklılık, morfolojik dayanıklılık, fonksiyonel dayanıklılık, protoplazmik dayanıklılık
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
4 Genetik açıdan dayanıklılık; bağışıklık, zahiri dayanıklılık, gerçek dayanıklılık
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
5 Dikey dayanıklılık, yatay dayanıklılık, stoplazmik dayanıklılık, gene karşı gen hipotezi
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
6 Fiziksel savaş; ısı uygulamaları, ışın uygulamaları Mekanik savaş
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
7 Biyolojik savaş: antagonizm mekanizmaları; antibiosis, rekabet, parazitizm
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
8 Hipovirulens ve biyolojik savaşta kullanımı, uyarılmış dayanıklılık ve biyolojik savaşta kullanımı, çapraz koruma ve biyolojik savaşta kullanımı
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
9 Ticari kullanımda olan biyolojik preparatlar; biyolojik savaşta kullanılan bakteriler, biyolojik savaşta kullanılan funguslar, bitki aktivatörleri
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
10 Kimyasal savaşla ilgili terimler
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
11 Formülasyon tipleri
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
12 Pestisit uygulama yöntemleri
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
13 Koruyucu fungisitlerin etki mekanizmaları, avantaj ve dezavantajları
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
14 Sistemik fungisitlerin etki mekanizmaları, avantaj ve dezavantajları
  Ön Hazırlık: Ders notları ve sunum dosyaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 2
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 2
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 4
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 3
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 3
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 1
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 2
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 1
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 1
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 1
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 1
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 1
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 1
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 1
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 1
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ders notları ve sunum dosyaları Önerilen Kaynaklar: -Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki koruma ürünleri veritabanı
Diğer Kaynaklar Ders notları ve sunum dosyaları Önerilen Kaynaklar: -Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki koruma ürünleri veritabanı
Materyal
Dökümanlar Ders notları ve sunum dosyaları Önerilen Kaynaklar: -Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki koruma ürünleri veritabanı
Ödevler Fungisitler ve etki mekanizmaları
Sınavlar 1 vize 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri