Ders Adı Tarla Denemelerinin Bilgisayarda Yorumlanması
Ders Kodu YTB-411
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Sabri ERBAŞ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İstatistik programlarının tanıtımı, araştırmanın yürütülmesi, verilerin değerlendirmesinde kullanılan modeller, Şans parselleri, şans blokları ve latin kare deneme planlarının kuruluşu ve varyans analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, Normal faktöryel düzenleme, bölünmüş parseller ve şerit parseller deneme desenini kuruluşu ve varyans analizi, çoklu karşılaştırma testleri ve transformasyonlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Yürütülen araştırmalardan elde edilen sonuçların bilgisayar ortamında farklı istatistik programlarında nasıl analiz edileceği, analiz sonrası ortaya çıkan sonuçların nasıl yorumlanacağı ve bilimsel makalelerde nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermektir
No Dersin Kazanımları  
1 1) Araştırmanın önemini kavrar
2 2) Araştırmaya başlarken göz önüne alınması gerekli unsurları bilir
3 3) Proje hazırlarken nelerin dikkate alınması gerektiğini kavrar
4 4) Araştırma projesi hazırlar, projeyi yürütmeyi öğrenir
5 5) Araştırma projelerinde kullanılan deneme metotlarını analiz eder, elde ettiği verileri bilgisayar ortamında uygun metodu kullanarak analiz eder ve yorumlar
6 6) Araştırma sonucunda elde edilen verileri makale haline getir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Araştırma yapmanın önemi ve araştırmaya başlarken dikkat edilecek hususlar
  Ön Hazırlık: Kitabın ilgili bölümü
2 İstatistik programlarının tanıtımı
  Ön Hazırlık: Kitabın ilgili bölümü
3 Araştırma yaparken kullanılan deneme planları ve özellikleri, verilerin bilgisayar ortamına aktarılması
  Ön Hazırlık: Kitabın ilgili bölümü
4 Şans parselleri ve şans blokları deneme modelleri kullanılarak yapılan araştırmalardan elde edilen verilerin bilgisayar ortamında analizlerinin yapılması ve sonuçların yorumlanması
  Ön Hazırlık: Kitabın ilgili bölümü
5 Latinkare ve iç içe sınıflama deneme deneme modelleri kullanılarak yapılan araştırmalardan elde edilen verilerin bilgisayar ortamında analizlerinin yapılması ve sonuçların yorumlanması
  Ön Hazırlık: Kitabın ilgili bölümü
6 Faktöriyel deneme modelleri kullanılarak yapılan araştırmalardan elde edilen verilerin bilgisayar ortamında analizlerinin yapılması ve sonuçların yorumlanması
  Ön Hazırlık: Kitabın ilgili bölümü
7 Faktöriyel deneme modelleri kullanılarak yapılan araştırmalardan elde edilen verilerin bilgisayar ortamında analizlerinin yapılması ve sonuçların yorumlanması
  Ön Hazırlık: Kitabın ilgili bölümü
8 Bölünmüş parseller ve şerit parseller deneme modelleri kullanılarak yapılan araştırmalardan elde edilen verilerin bilgisayar ortamında analizlerinin yapılması ve sonuçların yorumlanması
  Ön Hazırlık: Kitabın ilgili bölümü
9 Latis deneme deneme modeli kullanılarak yapılan araştırmalardan elde edilen verilerin bilgisayar ortamında analizlerinin yapılması ve sonuçların yorumlanması
  Ön Hazırlık: Kitabın ilgili bölümü
10 Path analizinin bilgisayar ortamında yapılması ve sonuçların yorumlanması
  Ön Hazırlık: Kitabın ilgili bölümü
11 Stabilite analizinin bilgisayar ortamında yapılması ve sonuçların yorumlanması
  Ön Hazırlık: Kitabın ilgili bölümü
12 Regresyon ve Korelasyon analizlerinin bilgisayar ortamında yapılması ve sonuçların yorumlanması
  Ön Hazırlık: Kitabın ilgili bölümü
13 Çoklu karşılaştırma testlerinin bilgisayar ortamında yapılması ve sonuçların yorumlanması
  Ön Hazırlık: Kitabın ilgili bölümü
14 x2 testi, melez azmanlığı, kalıtım derecesi gibi genetik analizlerin bilgisayar ortamında yapılması ve sonuçların yorumlanması
  Ön Hazırlık: Kitabın ilgili bölümü
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 1
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 1
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 1
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F. 1987. Araştırma ve Deneme Metodları (istatistik Metodları II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1021, Ders kitabı, 295 sayfa. Ankara. SAS Institute (1999). INC SAS/STAT User’s Guide Release 7.0, Cary, NC, USA. MSTAT C, SPSS, TOTEMSTAT, MİNİTAB programları
Diğer Kaynaklar Açıkgöz, N. 1988. Tarımda Araştırma ve Deneme Metodları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:478. 202 sayfa.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri