Ders Adı Tıbbi ve Aromatik Bitkileri
Ders Kodu YTB-303
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tıbbi ve aromatik bitkiler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi ve yetiştiriciliği
No Dersin Kazanımları  
1 Tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında temel kavramları öğrenir
2 Doğal kaynakların insanlık yararına sunulmasını, geleneksel tedavi uygulamalarından günümüz modern tıp uygulamalarına model olarak faydalanma yollarını öğrenir
3 Sekonder metabolitleri ve bitkilerdeki işlevlerini öğrenir, bitkisel ilaç hazırlama yöntemleri ile aromaterapi ve fitoterapi uygulamalarını yapabilir
4 Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkiler cenneti olduğunu, onların ilaç, koku, boya, keyf hammaddeleri olarak değerlendirilebileceğini öğrenir
5 Bir çiçekten yayılan kokunun nasıl bir şişeye sokulabileceğinin gizemini (damıtmayı) ve güzel kokunun sırrını çözme, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğini ve ıslahını öğrenir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 TIBBİ ve AROMATİK BİTKİLER, TIBBİ BİTKİLER İLE İLGİLİ TANIMLAR, DROGLARIN İSİMLENDİRİLMESİ
2 TIBBİ BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI,DÜNYADA VE TÜRKİYEDE TIBBİ ve AROMATİK BİTKİLER, TIBBİ BİTKİ TİCARETİ
3 TIBBİ BİTKİLERİ DOĞADAN TOPLAMA
4 TIBBİ BİTKİLERİN KÜLTÜRE ALINMASI
5 TIBBİ ve AROMATİK BİTKİLER ÜRETİM TEKNİĞİNDE TEMEL ESASLAR
6 TIBBİ ve AROMATİK BİTKİLERDE HASAT SONRASI İŞLEME, KURUTMA, STERİLAZYON
7 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE MUHAFAZA, DEPOLAMA, PAZARLAMA
8 TIBBİ ve AROMATİK BİTKİLERDE KALİTE, ANALİZ YÖNTEMLERİ
9 TIBBİ ve AROMATİK BİTKİLER DE ETKEN MADDELERİN DEĞİŞİMİ,SEKONDER METABOLİTLER
10 SEKONDER METABOLİTLER, ALKALOİDLER, TERPENOİTLER, FENOLİK BİLEŞİKLER
11 UÇUCU YAĞLAR
12 MEKANİK EKSTRAKSİYON
13 DİSTİLASYON YÖNTEMLERİ
14 EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 1
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 1
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 2
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 1
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 2
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 2
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 2
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 1
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 60
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KİTABI
Diğer Kaynaklar TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KİTABI
Materyal
Dökümanlar TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KİTABI
Ödevler
Sınavlar VİZE VE FİNAL
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri