Ders Adı Tıbbi ve Aromatik Bitkileri
Ders Kodu YTB-303
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tıbbi bitkilerin Dünya ve Türkiye’de önemini kavramak, Dünya ve Türkiye ticaretinde yerini ortaya koymak, bu gruba giren bitkileri tanıtmak, genel yetiştirme tekniklerini öğretmek, özellikle Türkiye için ekonomik önemi olan tıbbi bitkilerin tanıtılması ve kültürünün öğretilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tıbbi bitkilerin Dünya ve Türkiye’de önemini kavramak, Dünya ve Türkiye ticaretinde yerini ortaya koymak, bu gruba giren bitkileri tanıtmak, genel yetiştirme tekniklerini öğretmek, özellikle Türkiye için ekonomik önemi olan tıbbi bitkilerin tanıtılması ve kültürünün öğretilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 Tıbbi ve aromatik bitkileri doğal ortamında tanıyabilme.;
2 Tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirilmesinde hastalık ve zararlıları belirleyebilme ve bunlarla savaşım konusunda çalışma yürütebilme.;
3 Tıbbi ve aromatik bitkilerin hasatlama işlemlerini yapabilme.;
4 Yeşil olarak toplanan bitkileri kurutulması ve saklanması işlemlerini yürütebilme.;
5 Tıbbi ve aromatik bitkilerin satış ve pazarlamasında görev alabilme.;
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tıbbi bitkiler üzerindeki çalışmaların tarihi gelişimi.
2 Tıbbi bitkilerin önemi ve gruplandırılması.
3 Tıbbi bitkilerin Türkiye ve Dünya’daki durumu.
4 Tıbbi bitkilerin ekolojik istekleri.
5 Tıbbi bitkilerin kültüründe temel prensipler.
6 Tıbbi bitkilerin kurutulması ve depolanması . Drogların tanıtılması.
7 Sekonder bitki maddeleri ve bunların varyabilitesi.
8 Uçucu yağlar ve özellikleri
9 Apiaceae familyasına dahil bazı bitkilerin ( dereotu, kişniş, rezene, anason) önemi, bitkisel özellikleri, yetiştirme teknikleri ve kullanım alanları.
10 Asteraceae famiyasına dahil bazı bitkilerin (papatya, pireotu) önemi, bitkisel özellikleri, yetiştirme teknikleri ve kullanım alanları
11 Lamiaceae familyasına dahil bazı bitkilerin ( nane, kekik) önemi, bitkisel özellikleri, yetiştirme teknikleri ve kullanım alanları.
12 Lamiaceae familyasına dahil adaçayı bitkisinin ve diğer familyalara dahil bazı önemli tıbbi bitkilerin (çörek otu) tanıtımı ve yetiştirme teknikleri.
13 Diğer familyalara dahil bazı önemli tıbbi bitkilerin (Isparta yağ gülü) tanıtımı ve yetiştirme teknikleri.
14 Diğer familyalara dahil bazı önemli tıbbi bitkilerin (lavanta) tanıtımı ve yetiştirme teknikleri.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 2
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Baydar, H. (2009). Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi (Genişletilmiş 3. Baskı). SDÜ Yayınları, (51), 194-212. Baydar, H. (2019). Tıbbi ve aromatik bitkiler bilimi ve teknolojisi (7. Basım). Nobel Akademik Yayıncılık, Yayın, 2328.
Diğer Kaynaklar Ceylan, A., 1995. Tıbbi bitkiler I , E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 312 Ceylan, A., 1996. Tıbbi Bitkiler II, E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri