Ders Adı Yağ Bitkileri
Ders Kodu YTB-302
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Sabri ERBAŞ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Yağ bitkilerinin botanik sınıflandırılması, dünya ve Türkiye tarımında ve ekonomisinde yağ bitkileri ve bitkisel yağlar, bitkilerde yağ ve yağ asitleri sentezi ve biyokimyası, yenilenebilir enerji kaynağı olarak biyodizel, yağ bitkilerinin ekolojisi, büyüme ve gelişme fizyolojisi, çoğaltma teknikleri, yetiştirme ilkeleri, ıslahı ve genetiği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Yağ bitkilerinin tarımsal ve endüstriyel prosedürlerini öğretmeyi amaçlar
No Dersin Kazanımları  
1 Yağ bitkileri ve bitkisel yağlar konularında temel kuramsal bilgileri ve yağ ve yağ asitlerinin analiz yöntemlerini öğrenir
2 Yağ biyokimyasını ve yağ asitleri sentezini öğrenir, sağlıklı beslenme ile doğrudan ilişkili olan bitkisel yağların toplum sağlığı açısından önemini kavrar
3 Bitkisel yağ presyonu ve ekstraksiyonu ile yağ rafinasyonunu öğrenir ve endüstriyel olarak bu yağların nasıl değerlendirilebileceğini bilir
4 Yenilenebilir enerji kaynağı olarak biyodizel üretimini ve sanayi tipi yağ kaynaklarını öğrenir
5 Yağ bitkilerinin yetiştiriciliğini ve ıslahını öğrenir, yağ bitkileri tohumculuğu ve hibrid tohum üretim teknolojisi üzerinde bilgi birikimine sahip olur
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Yağ bitkilerinin tarımsal, endüstriyel ve ekonomik göstergeleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
2 Yağ bitkilerinin ve bitkisel yağların sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
3 Yağ ve yağ asitleri biyosentezi ve biyokimyası
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
4 Presyon ve ekstraksiyon yöntemleri ile yağ çıkartma metotları
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
5 Yağ ve yağ asitlerinin kalitatif ve kantitatif analiz yöntemleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
6 Soya bilimi ve teknolojisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
7 Kanola/Kolza bilimi ve teknolojisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
8 Ayçiçeği bilimi ve teknolojisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
9 Yerfıstığı bilimi ve teknolojisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
10 Susam bilimi ve teknolojisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
11 Aspir bilimi ve teknolojisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
12 Alternatif yağ bitkileri ve değerlendirme olanakları
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
13 Yağ bitkilerinin genetiği, ıslahı ve biyoteknolojisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
14 Yağ bitkilerinde depolama ilkeleri ve standardizasyon kriterleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili bölümü
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 1
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 1
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 2
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 2
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 1
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 2
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 2
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 1
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Arıoğlu, H., 1999. Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. Çukurova Ün. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 220, Adana, Türkiye. Baydar, H., Erbaş, S. 2014. Yağ Bitkileri Bilimi ve Teknolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Yaınları, Yayın No:97
Diğer Kaynaklar Arıoğlu, H., 1999. Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. Çukurova Ün. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 220, Adana, Türkiye. Baydar, H., Erbaş, S. 2014. Yağ Bitkileri Bilimi ve Teknolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Yaınları, Yayın No:97
Materyal
Dökümanlar Arıoğlu, H., 1999. Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. Çukurova Ün. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 220, Adana, Türkiye. Baydar, H., Erbaş, S. 2014. Yağ Bitkileri Bilimi ve Teknolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Yaınları, Yayın No:97
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri