Ders Adı Organik ve Sürdürülebilir Tarım
Ders Kodu YTB-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Ruziye KARAMAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği organik ve sürdürülebilir tarımın uygulaması ve yönetmeliği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı organik ve sürdürülebilir tarımın uygulaması ve önemi
No Dersin Kazanımları  
1 Organik ve sürdürülebilir tarımın kavramlarını öğrenir
2 Organik ve sürdürülebilir tarımın önemini kavrar
3 Organik ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını tek başına uygulayabilme yetisi kazanır.
4 Organik ve sürdürülebilir tarımın kontrol ve sertifikasyonu hakkında bilgi sahibi olur.
5 Organik ve sürdürülebilir tarımda toprak korumasını öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Organik ve sürdürülebilir tarımın önemi
2 Organik ve sürdürülebilir tarımın amaçları ve kuralları
3 Organik ve sürdürülebilir tarımın mevzuatı
4 Organik ve sürdürülebilir tarımın süreci
5 Organik ve sürdürülebilir bitkisel üretimin ilkeleri
6 Organik ve sürdürülebilir tarımda yabancı ot mücadelesi
7 Organik ve sürdürülebilir tarımda hastalıklarla mücadelesi
8 Organik ve sürdürülebilir tarımda zararlılarla mücadelesi
9 Organik ve sürdürülebilir tarımda ekim nöbeti
10 Organik ve sürdürülebilir tarımda yeşil gübreleme
11 Organik ve sürdürülebilir tarımda toprak koruma
12 Organik ve sürdürülebilir tarımın kontrol ve sertifikasyonu
13 Organik ve sürdürülebilir tarımın depolama
14 Organik ve sürdürülebilir ürün ambalajlama ve etiketleme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 2
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 2
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 1
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 1
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 2
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 1
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 2
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 1
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 60
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 10 30
Ödevler 3 10 30
Sunum 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu organik ve sürüdürlebilir tarım kitabı ve makaleler
Diğer Kaynaklar organik ve sürüdürlebilir tarım kitabı ve makaleler
Materyal
Dökümanlar organik ve sürüdürlebilir tarım kitabı ve makaleler
Ödevler
Sınavlar vize ve final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri