Ders Adı Organik ve Sürdürülebilir Tarım
Ders Kodu YTB-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doktor Öğretim Üyesi Aykut ŞENER
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sürdürülebilir tarım teknikleri, organik tarımın tanımı, amacı, dünyada ve Türkiye’de organik tarımın gelişmesi, organik tarımda yetiştirme teknikleri, konvansiyonel tarımdan farkları, organik tarım uygulamaları, organik tarım sistemleri, organik tarım prensipleri, organik tarım işletmeleri, sözleşmeli tarımın esasları ve organik tarıma uygulanması, kontrol ve güvenlik sistemleri, organik tarımda kullanılan girdilerin özellikleri, organik tarım ürünlerinin hasat ve harmanı, organik tarım ürünlerinin kalite ve standardizasyonu, ambalajlanması, etiketlenmesi, pazara arz edilmesi. Yukarıda sıralanan işlemlerin bütün tarla bitkileri için geçerliliği ve bu açıdan tartışılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Organik ve Sürdürülebilir Tarım tekniklerinin ve prensiplerinin öğretilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 Öğrenciler organik tarımın tanımı ve amacını öğrenir
2 Öğrenciler bir işletmenin organik tarıma geçiş sürecini öğrenir
3 Öğrenciler organik ve sürdürülebilir tarım tekniklerini ve prensiplerini öğrenir
4 Öğrenciler organik tarım işletmesinin denetlenmesi hakkında bilgiler edinir.
5 Öğrenciler organik tarım, sürdürülebilir tarım ve iyi tarım uygulamaları hakkında bilgiler öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Organik tarıma giriş
2 Organik tarımın tanımı, amacı
3 Dünyada ve Türkiye’de organik tarımın gelişmesi
4 Organik tarımın avantajları, dezavantajları
5 Organik tarımda yetiştirme teknikleri, konvansiyonel tarımdan farkları
6 Organik tarım uygulamaları
7 Organik tarım sistemleri, organik tarım prensipleri, organik tarım işletmeleri
8 Sözleşmeli tarımın esasları ve organik tarıma uygulanması
9 Kontrol ve güvenlik sistemleri
10 Organik tarımda kullanılan girdilerin özellikleri, organik tarım ürünlerinin hasat ve harmanı
11 Organik tarım ürünlerinin kalite ve standardizasyonu, ambalajlanması, etiketlenmesi, pazara arz edilmesi
12 iyi tarım uygulamaları ve önemi
13 Sürdürülebilir tarım teknikleri
14 Tartışma ve değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 1
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 3
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 1
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 1
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 3
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Dersi veren öğretim üyesinin ders notları Organik tarımın esasları ve uygulamasına ilişkin yönetmelik Organik tarım kanunu T.C Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesi (organik tarım)
Diğer Kaynaklar Dersi veren öğretim üyesinin ders notları Organik tarımın esasları ve uygulamasına ilişkin yönetmelik Organik tarım kanunu T.C Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesi (organik tarım)
Materyal
Dökümanlar Dersi veren öğretim üyesinin ders notları Organik tarımın esasları ve uygulamasına ilişkin yönetmelik Organik tarım kanunu T.C Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesi (organik tarım)
Ödevler Organik tarım ile ilgili herhangi bir konuda sunum yapma
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri