Ders Adı Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Ders Kodu YTB-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tohum-Tohumluk kavramlarını öğrenmek, Dünya tohum ticareti ve önemi, Bitkilerde üreme, tohumluk üretiminin genel ilkeleri, tohum çimlenmesi ve çimlenmeyi etkileyen faktörler, tohumluğun ömrü ve bozulması, tohum canlılığı ve canlılık testleri, çeşit tescili, tohumluk kontrol ve sertifikasyonu kanun ve yönetmelikleri, numune alma, tohumluk numunelerinin laboratuvara gönderilmesi, tohumluk tarla ve laboratuvar testleri, bu konuda uygulanacak esaslar, tohumlukların pazara hazırlanması, işlenmesi ve etiketlenmesi, Türk tarımında tohumluk sorunları ve çözüm önerileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencileri Dünya tohum ticareti ve tohumluğun önemi hakkında bilgilendirme, tohum ve tohum oluşumu, tohumluk üretiminin esasları, depolanması, tohumluk testleri ve uygulamaları ile kalite kontrolü ve sertifikalandırma işlemlerini öğretme
No Dersin Kazanımları  
1 Bitkilerde generatif döneme geçmede etkili olan faktörlerin tanımlanması
2 Tohum ve tohumluk nedir? tanımlanması ve tohum oluşum aşamaları
3 tohum kaplama ve çeşitleri
4 Tohumlukların depolanması ve tohum bozulmasında etkili faktörler
5 Tohum canlılık testleri ve dormansi
6 tohumluk ve fidan sertifikasyonu
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dünya tohum ticareti ve tohumluğun önemi
2 tohum, tohumluk ve tohumculukla ilgili kavramlar
3 Bitkilerde eşeyli (sexual) ve eşeysiz üreme, çiçeklenmeyi teşvik eden faktörler, döllenme tipleri ve çiçek yapısının döllenme üzerine etkileri, embriyo ve endosperm gelişmesinde etkili faktörler, tozlanma ve döllenme, döllenme tipleri,
4 tohum gelişimi ve tohum morfolojisi, tohumun kimyasal yapısı
5 tohum çimlenmesi ve çimlenmeye etkili faktörler
6 tohumun ömrü ve bozulması, tohumun ömrünü etkileyen faktörler, tohumda bozulma nedenleri ve belirtileri
7 tohum canlılığı ve canlılık testleri
8 çimlenme kontrolleri ve anormal çimlenme nedenleri
9 tohumluk kontrol ve sertifikasyonun önemi ve ilgili kuruluşlar
10 tohumluk değerlerinin belirlenmesi ve kontrolleri
11 çeşit tescili, FYD ve TDÖ testleri, çeşit özellik belgeleri
12 Tohumluk üretiminde dikkat edilmesi gereken genel ilkeler, tohumluk numunelerinin alınması, gönderilmesi ve laboratuvar testleri
13 tohumlukların temizlenmesi, paketlenmesi ve pazara sunulması
14 ödev sunumlarının yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 1
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 1
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 2
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 2
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 1
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 1
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 1
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 1
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu TOHUMLUK VE TOHUMCULUK: Temel İlkeler ve Teknoloji
Diğer Kaynaklar TOHUMLUK VE TOHUMCULUK: Temel İlkeler ve Teknoloji
Materyal
Dökümanlar TOHUMLUK VE TOHUMCULUK: Temel İlkeler ve Teknoloji
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri