Ders Adı Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Ders Kodu YTB-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tohum ve tohumluk kavramı ve önemi, tohumluk üretiminde ekolojik etmenler, tohumluk üretiminde agronomik işlemler, Tarla Bitkilerinde tohum üretim teknikleri, tohumluk teknolojisi, tohumlarda kaliteyi iyileştirici uygulamalar ve kontrol kriterleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tohumluk kavramı, tohum üretim teknikleri, teknolojisi, kalitesi ve mevzuatıyla ilgili temel ilkelerin benimsenmesidir.
No Dersin Kazanımları  
1 Tohum ve tohumluk farkını kavrama
2 Tohumluk üretimindeki ekolojik etmenlerin önemini algılama
3 Tarla bitkilerindeki tohumluk üretim tekniklerini öğrenme ve uygulamaya aktarabilme
4 Tohumluk teknolojisi hakkında bilgi edinme
5 Tohumculuk mevzuatıyla ilgili gelişmeleri takip edebilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bitkilerde üreme, generatif ve vejetatif tohumluk kavramı
2 Tohum oluşumu, besin maddesi birikimi, tohumların dağılımı
3 Tohum morfolojisi ve fizyolojisi
4 Tohum çimlenmesi ve dormansisi
5 Tohum üretiminde ekolojik etmenler
6 Tohum üretiminde agronomik işlemler
7 Tarla bitkilerinde tohum üretim teknikleri (Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller)
8 Tarla bitkilerinde tohum üretim teknikleri (Endüstri Bitkileri ve Yem Bitkileri)
9 Tohumlukların kurutulması
10 Tohumlukların işlenmesi
11 Tohumlukların depolanması
12 Tohumlarda kaliteyi iyileştirici uygulamalar
13 Tohumlarda kalite kontrol kriterleri
14 Tohumculuk mevzuatı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 3
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 3
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 2
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. Şehirali, S., 1997. Tohumluk ve Teknolojisi Fakülteler Matbaası, 422s 2. Ed. Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., İlker, E., 2005. Tohum Bilimi ve Teknolojisi Cilt I 3. Ed. Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., İlker, E., 2005. Tohum Bilimi ve Teknolojisi Cilt II 4. Ed. Abay, C., Gökçöl, A., İlker, E., Türkekul, B., Gümüş., M., 2002. Türkiye I. Tohumculuk Kongresi 5. Farklı Kaynaklardan Derlenmiş Sunumlar ve Ders Notları Internet Kaynakları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri