Ders Adı Tarımsal Ekoloji
Ders Kodu YTB-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Nimet KARA
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ekolojik kavramlar, ekosistemler, tarımsal açıdan iklim, toprak, biyoloji ve yangın faktörleri, Çevre kirliliği ve ekoloji
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarımsal üretimde ekolojik faktörlerin etkisini anlatmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Tarımsal üretimde ekolojik faktörlerin önemini öğrenir,
2 Uygun çevre ve uygun bitki ilişkisini öğrenir,
3 Tarım çevre ilişkisini öğrenir.
4 Çevreye daha duyarlı hale gelir
5 ekosistem bileşenlerini bilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ekolojinin tanımı ve konuları
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Sencar, Ö., Gökmen, S., 2004. Tarımsal Ekoloji. Gaziosmanpaşa Üniversitesi yayınları No:8
2 Işık faktörü,ışık kalitesi,kantitesi,ışıklanma süresi,ışık üzerine etkili olan faktörler
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Sencar, Ö., Gökmen, S., 2004. Tarımsal Ekoloji. Gaziosmanpaşa Üniversitesi yayınları No:8
3 Işık ve bitki gelişimi, ışığın fotosentez solunum üzerine etkisi, fotoperyodizm
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Sencar, Ö., Gökmen, S., 2004. Tarımsal Ekoloji. Gaziosmanpaşa Üniversitesi yayınları No:8
4 Sıcaklık ve sıcaklık değişimime etki eden faktörler, dormansi çimlenme, vernalizasyon
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Sencar, Ö., Gökmen, S., 2004. Tarımsal Ekoloji. Gaziosmanpaşa Üniversitesi yayınları No:8
5 sıcaklığın büyüme gelişmeye etkisi, yüksek ve düşük sıcaklıkların olumsuz etkileri
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Sencar, Ö., Gökmen, S., 2004. Tarımsal Ekoloji. Gaziosmanpaşa Üniversitesi yayınları No:8
6 Suyun bitkiler için önemi, su kaynakları
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Sencar, Ö., Gökmen, S., 2004. Tarımsal Ekoloji. Gaziosmanpaşa Üniversitesi yayınları No:8
7 Yağış, toprak suyu
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Sencar, Ö., Gökmen, S., 2004. Tarımsal Ekoloji. Gaziosmanpaşa Üniversitesi yayınları No:8
8 Atmosfer bileşimi ve tabakaları, tarımsal yönden önemi,karbondioksit, oksijen
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Sencar, Ö., Gökmen, S., 2004. Tarımsal Ekoloji. Gaziosmanpaşa Üniversitesi yayınları No:8
9 Rüzgar yönü, hızı, çeşitleri ve bitkier üzerine etkileri
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Sencar, Ö., Gökmen, S., 2004. Tarımsal Ekoloji. Gaziosmanpaşa Üniversitesi yayınları No:8
10 Toprak genel yapısı, toprak oluşumunu etkileyen faktörler,toprak özellikleri
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Sencar, Ö., Gökmen, S., 2004. Tarımsal Ekoloji. Gaziosmanpaşa Üniversitesi yayınları No:8
11 Biyotik faktörler, organizmalar arasındak ilişkiler, rekabet
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Sencar, Ö., Gökmen, S., 2004. Tarımsal Ekoloji. Gaziosmanpaşa Üniversitesi yayınları No:8
12 Yangın faktörü, yangın çeşitleri ve vejetasyon yangınlarının etkileri, işlenen alanlarda yakma işlemi ve etkileri
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Sencar, Ö., Gökmen, S., 2004. Tarımsal Ekoloji. Gaziosmanpaşa Üniversitesi yayınları No:8
13 Ekosistem, enerji akışı ve ekosistemlerde üretim
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Sencar, Ö., Gökmen, S., 2004. Tarımsal Ekoloji. Gaziosmanpaşa Üniversitesi yayınları No:8
14 Çevre kirliliği ve ekoloji, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Sencar, Ö., Gökmen, S., 2004. Tarımsal Ekoloji. Gaziosmanpaşa Üniversitesi yayınları No:8
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 3
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 1
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 1
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 4
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 3 0 0
Sunum 3 0 0
Proje 1 0 0
Laboratuar Çalışması 5 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 2 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Sencar,Ö., Gökmen, S., 2004. Tarımsal ekoloji. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:8, Ders notları serisi no:3
Diğer Kaynaklar Sencar,Ö., Gökmen, S., 2004. Tarımsal ekoloji. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:8, Ders notları serisi no:3
Materyal
Dökümanlar Sencar,Ö., Gökmen, S., 2004. Tarımsal ekoloji. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:8, Ders notları serisi no:3
Ödevler Yok
Sınavlar Vize ve Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri