Ders Adı Hobi Bahçeciliği
Ders Kodu BAH-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Tuba DİLMAÇÜNAL
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Hobi bahçeciliğinde bahçe tesisinin kuruluşu, çoğaltma yöntemleri (eşeyli (generatif) ve eşeysiz (vejetatif), çimlenme engeli ve çimlenme giderme yöntemleri, çimlenmeye etki eden faktörler, çoğaltma yapıları ve ortamları, yetiştirme yapıları (cam-plastik sera ve açıkta) ve ortamları (organik ve inorganik ortamlar), Eşeysiz (vejetatif) çoğaltma yöntemleri - çelik, aşı, daldırma, kollarla, stolonlarla, yavru gövdelerle, kök sürgünleriyle, soğanla, yumruyla çoğaltma, bahçe ürünlerinin değerlendirilme yöntemleri (taze, kurutulmuş ürün, konserve vb., yöre için önemli bazı meyve ve sebze türlerinin yetiştirme tekniklerini öğrenmek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Hobi bahçeciliğinde bahçe tesisi, çoğaltma yöntemleri, bahçe ürünlerinin değerlendirilme yöntemleri, yöre için önemli bazı meyve ve sebze türlerinin yetiştirme tekniklerini öğrenmek
No Dersin Kazanımları  
1 Hobi bahçelerinde yetiştirilen tür ve çeşitleri öğrenmek
2 Çoğaltma yöntemlerini bilmek
3 Bahçe ürünlerinin değerlendirilme yöntemlerini bilmek
4 Yöre için önemli bazı meyve ve sebze türlerinin yetiştirme tekniklerini bilmek
5 Hobi bahçeciliğinde bahçe tesisini bilmek
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Hobi bahçesinin tanımın yapılması, hobi bahçeciliğinde yapılan işlerin insan metabolizmasına olumlu etkilerinin anlatılması, bahçe tesisinde dairesel, çapraz ve dörtgen tema planlamanın yapılışı, bir hobi bahçesinde bulunması gereken yapı, alet ve ekipmanların anlatılması, değişik şekillerde planlanmış hobi bahçelerinden örnekler verilmesi
2 Hobi bahçelerinde kullanılan süs bitkileri; Yaprağını Döken Ağaç ve Ağaçcıklar, herdem yeşil ağaç ve ağaçcıklar,sarılıcı ve örtücü bitkiler ve dış mekanda yetiştirilen bazı süs bitkilerinin yetiştiriciliği ile ilgili bilgi verilmesi
3 Meyve ve sebze bahçesinin planlanması ve kurulması, hobi bahçesinde yetiştirilen sebze türleri ve bu türlerin çoğaltma ve yetiştirilme teknikleri, iklim ve toprak istekleri, hobi bahçesinde yetiştirilen meyve türleri ve bu türlerin çoğaltma ve yetiştirilme teknikleri, iklim ve toprak istekleri
4 Hobi bahçelerinde yetiştirilen sebze türlerinde ekim, dikim, bakım ve hasat işlemleri
5 Hobi bahçelerinde yetiştirilen meyve türlerinde ekim, dikim, bakım ve hasat işlemleri
6 Bodur anaçların tanımı, hobi bahçeciliğinde meyve ağacı yetiştiriciliği, hobi bahçelerinde meyve türlerinin yetiştiriciliğinde bodur anaçların önemi, bodur anaç üzerinde yetiştirilebilecek meyve türleri
7 Meyve ve sebzelerde sınıflandırma, sınıflandırmanın neye göre yapıldığı, meyve türlerinde sınıflandırmada türlere örnekler
8 Meyve ve sebzelerde sınıflandırma, sınıflandırmanın neye göre yapıldığı, sebze türlerinde sınıflandırmada türlere örnekler
9 Bahçe bitkilerinde çiçek yapıları, tozlanma ve döllenme konularında bilgi verilmesi
10 Bahçe bitkilerinde çoğaltma teknikleri, Eşeyli (generatif) çoğaltma yöntemi
11 Bahçe bitkilerinde çoğaltma teknikleri, Eşeysiz (vejeatif) çoğaltma yöntemi
12 Eşeysiz çoğaltma tekniklerinden aşının tanımı, yapılışı, tipleri, nerede, hangi durumlarda ve neden tercih edildiği, aşıda başarı sınırları
13 Eşeysiz çoğaltma tekniklerinden daldırmanın tanımı, yapılışı, tipleri, nerede, hangi durumlarda ve neden tercih edildiği
14 Eşeysiz çoğaltma tekniklerinden çelikle çoğaltmanın tanımı, yapılışı, tipleri, nerede, hangi durumlarda ve neden tercih edildiği
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bahçe Bitkilerini tanır ve kavrar. -Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık ve Süs Bitkileri alanlarındaki bitkileri tanır, yetiştirir, pazarlar ve depolar. 3
2 Yukarıdaki faaliyetler sırasında ortaya çıkabilecek sorunları tanır ve analitik çözüm üretir. 2
3 Yetiştiricilik, pazarlama ve depolama sırasında karşılaşılabilecek problemlerin çözümüne yönelik olarak, amaca uygun gerekli verileri tanımlar ve toplar. Oluşan sorunları gidermek için en uygun yöntemi veya yöntemleri belirler. 2
4 Bahçe Bitkileri alanında karşılaşılan problemlerin analizinde mevcut bilgi teknolojilerinden de yararlanarak uygun ekonomik yöntemleri belirler ve kullanır. 2
5 Bahçe Bitkileri ile ilgili faaliyet gösteren herhangi bir kuruluşta karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak, – a. Problemi ve kapsamını tanımlar – b. Mevcut olanakları değerlendirir – c. Problemlerin çözümü için alternatif stratejiler geliştirir – d. Amaca en uygun çözümü belirler ve çözer 2
6 Gerek ilgi alanında, gerekse toplumun diğer kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanarak profesyonel düzeyde iletişim kurar. 2
7 Mesleki anlamda kendisini geliştirebilmek için gerekli yöntemleri uygular, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılır ve bilimsel yayınları takip eder. 2
8 Bahçe Bitkileri ile ilgili yeni bilgiler edinir, yöntem ve teknolojiler geliştirir, yeni çeşitler elde etmek üzere temel ve uygulamalı araştırmalar yapar. 2
9 Bahçe bitkileri üretimi yapan tarım işletmelerinin tesis, üretim, hasat, sınıflandırma, ambalajlama, muhafaza, depolama, değerlendirme ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili etüd, planlama ve projelendirme işleriyle, bunların uygulama ve kontrolünü yapar. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 10 10
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders notları
Diğer Kaynaklar Ders notları
Materyal
Dökümanlar Ders notları
Ödevler -
Sınavlar 1 arasınav, 1 final sınavı
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri