Ders Adı Meyve Bahçesi Projelendirme ve Tesisi
Ders Kodu YBB-413
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği - Ülkemiz ekonomisinde önemli bir paya sahip olan bahçe bitkileri ürünlerinin ve bahçe bitkileri uzmanlık alanlarını oluşturan bağcılık, meyvecilik, sebzecilik, süs bitkileri, örtüaltı yetiştiriciliği, fidancılık gibi sektörlerin tanıtılması, - İlgili konulardaki üretime yönelik yatırım olanaklarının değerlendirilmesi ve bilgilendirmeler yapılması, - Yatırım fikrinin projelendirilmesi aşamalarının belirtilmesi, - Proje, yatırım kavramlarının ve üretim projelerinin özelliklerinin tanıtılması ve hazırlanış biçimlerinin anlatılması, - Bahçe bitkileri konularında üretim projelerinin hazırlanmasında yer alan aşamalar ve bu aşamalar için gerekli olan teknik bilgilerin verilmesi, gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı - Ülkemiz ekonomisinde önemli bir paya sahip olan bahçe bitkileri ürünlerinin ve bahçe bitkileri uzmanlık alanlarını oluşturan bağcılık, meyvecilik, sebzecilik, süs bitkileri, örtüaltı yetiştiriciliği, fidancılık gibi sektörlerin tanıtılması, - İlgili konulardaki üretime yönelik yatırım olanaklarının değerlendirilmesi ve bilgilendirmeler yapılması, - Yatırım fikrinin projelendirilmesi aşamalarının belirtilmesi, - Proje, yatırım kavramlarının ve üretim projelerinin özelliklerinin tanıtılması ve hazırlanış biçimlerinin anlatılması, - Bahçe bitkileri konularında üretim projelerinin hazırlanmasında yer alan aşamalar ve bu aşamalar için gerekli olan teknik bilgilerin verilmesi, gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 Bahçe bitkileri ürünlerinde ve konularında üretime yönelik yatırım olanakları ve yatırım düşüncesinin projelendirilmesi, ;
2 Bahçe Bitkilerine konu olan bağcılık, meyvecilik, sebzecilik, süs bitkileri, örtüaltı yetiştiriciliği, fide ve fidan üretimi konularında, bahçe bitkileri ürünlerinin üretim projelerinin hazırlanması.;
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Meyve bahçesi kurumuna destek veren kuruluşların incelenmesi
2 Hibe projeleri ve kredi imkanlarının incelenmesi
3 Meyve Bahçesi Alanının Seçimi
4 Meyve Tür ve Çeşitlerinin Seçimi
5 Meyve Anaçlarının Seçimi
6 Tozlanma İsteğinin Bilinmesi
7 Dikim Sistemleri ve Dikim sıklığı
8 Dikim aralıkları ve sulama sisteminin incelenmesi
9 Kültürel bakım işlemleri
10 Arazi Hazırlığı ve Fidan Dikimi
11 Ağaç başına ve toplam verimin hesaplanması
12 Maliyet hesabı ve kar zarar tablosunun oluşturulması
13 Meyve bahçesi proje hazırlama
14 Genel son değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 4
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 3
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. Ders notları ve geçmiş projeler. 2. Ağaoğlu, S., Çelik, H., Çelik, M., Fidani Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, İ., Yanmaz, R., 1995. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:4, Ankara, 369 s. 2. Gerçekçioğlu, R., Bilgener, Ş., Soylu, A., 2009. Genel Meyvecilik. Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti. No: 1280, Ankara, 480 s.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri