Ders Adı Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
Ders Kodu YBB-312
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Hakan AKTAŞ
Dersin Yardımcıları Yok
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Kültür mantarının canlılar âlemindeki yeri, ekonomik önemi, besin değeri, mantar üretim sistemleri, kompost yapımı teknikleri ve kullanılan materyaller, üretim aşamaları, iklim kontrolü ve kültürel işlemler, hastalık ve zararlı kontrolü, hasat işlemeri, depolama.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; Ülkemiz için önemli bir tarımsal üretim potansiyelini barındıran kültür mantarı yetiştiriciliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Öğrencilere, kompost hazırlama ve mantar yetiştirme aşamalarındaki kültürel işlemler, iklimlendirme, karşılaşılabilecek problemler ve çözümleri konularında gerekli bilgiler verilerek bir mantar işletmesini idare edebilecek seviyeye gelmelerini sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Kültür mantarı üretim sistemlerini öğrenmek
2 Kompost hazırlama yöntemlerini öğrenmek ve uygulayabilmek
3 Sürdürülebilir üretimi destekleyecek farklı kompost reçeteleri geliştirebilmek
4 Kültür mantarı üretiminde üretim aşamalarını anlamak, yorumlayabilmek
5 Mantarın üretiminin tarihçesini , ekonomik önemini ve besin değerini öğretmek
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Mantar üreticiliğinin tarihçesi, ekonomik önemi, besin değeri
  Ön Hazırlık: Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
2 Agaricus bisporus’un canlılar âlemindeki yeri, yaşam döngüsü ve morfolojik özellikleri
  Ön Hazırlık: Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
3 Mantar üretim sistemleri
  Ön Hazırlık: Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
4 Mantar üretiminde kullanılan yastık tipleri
  Ön Hazırlık: Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
5 Mantar yetiştiriciliğinde kompost yapımı
  Ön Hazırlık: Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
6 Kompost karışımı hesabı
  Ön Hazırlık: Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
7 Kompost hazırlama yöntemleri
  Ön Hazırlık: Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
8 Pastörizasyon ve olgunlaştırma
  Ön Hazırlık: Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
9 Üretim odalarının hazırlığı ve misel ekimi
  Ön Hazırlık: Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
10 Misel öngelişme dönemi ve kapak atma
  Ön Hazırlık: Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
11 Kapak atmadan ilk fruktifikasyona kadar uygulanan kültürel işlemler
  Ön Hazırlık: Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
12 Hasat ve hasat döneminde uygulanan kültürel işlemler
  Ön Hazırlık: Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
13 Hastalık ve zararlılarla mücadele
  Ön Hazırlık: Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
14 Mantarın üretiminin tarihçesini , ekonomik önemini ve besin değerini öğretmek
  Ön Hazırlık: Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 4
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 5 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 113    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
Diğer Kaynaklar Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
Materyal
Dökümanlar Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
Ödevler İnter Sitesi
Sınavlar Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
Materyal Diğer Erkel, İ.,2000 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri