Ders Adı Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri
Ders Kodu YBB-310
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Hüsnü ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sera ve seracılığın tanımı, Dünyada ve Türkiye’de seracılık, Seraların sınıflandırılması, Sera yerinin seçimine etki eden faktörler, Sera kuruluşu sırasında özen gösterilmesi gereken konular, Seralarda iklimlendirme, Seralarda toprak hazırlama, Seralarda sulama, Serada sebze yetiştiriciliği ve fide üretimi hakkında genel bilgi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin sera işletmesi planlayabilecek, uygulamaya geçirebilecek, yönetebilecek, analitik düşünerek karşılaşabileceği problemleri çözebilecek, sera x çevre etkileşimini değerlendirebilecek bilgi ve becerileri kazanmasıdır.
No Dersin Kazanımları  
1 Sera işletmesi için uygun yer seçimi yapabilme
2 Farklı amaçlara uygun sera tipine ve sera tesisinde kullanılacak malzemelere karar verebilme
3 Seranın toprak hazırlığını programlayabilme ve yönetebilme.
4 Sera bitkilerinin sulanmasında sulama zamanı ve miktarına karar verebilme
5 Bu alandaki yeniliklere açık olma, bilgiye ulaşma ve çözüm üretme becerisi
6 Serada fide üretimini ve sebze yetiştiriciliğini planlayabilme, yönetebilme ve yönlendirebilme becerisi
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Örtüaltı yetiştiriciliği tanımı, örtüaltı yapıları, Dünyada ve Türkiye’de örtüaltı yetiştiriciliğinin durumu, Dönem ve haftalık ödevlerin dağıtımı
  Ön Hazırlık: Sevgican, A., 1999. ÖrtüAltı Yetiştiriciliği Cilt I ve II,
2 Alçak ve yüksel tünellerin tanıtımı, özellikleri, ülkemizdeki kullanım durumları, kuruluşu ve bu yapılarda yapılan yetiştiricilik
  Ön Hazırlık: Sevgican, A., 1999. ÖrtüAltı Yetiştiriciliği Cilt I ve II,
3 Sera ve seracılığın tanımı, Seraların sınıflandırılması, Sera yeri seçimi üzerine etki eden faktörler
  Ön Hazırlık: Sevgican, A., 1999. ÖrtüAltı Yetiştiriciliği Cilt I ve II,
4 Sera kuruluşu sırasında dikkate alınması gereken faktörler-I, (sera yönü, temel duvarları, sera iskeleti, çatı eğim açısı vb)
5 Sera kuruluşu sırasında dikkate alınması gereken faktörler-II Sera Örtü materyalleri
  Ön Hazırlık: Sevgican, A., 1999. ÖrtüAltı Yetiştiriciliği Cilt I ve II,
6 Seralarda iklimlendirme- (ısıtma,)
  Ön Hazırlık: Sevgican, A., 1999. ÖrtüAltı Yetiştiriciliği Cilt I ve II,
7 Seralarda soğutma
  Ön Hazırlık: Sevgican, A., 1999. ÖrtüAltı Yetiştiriciliği Cilt I ve II,
8 Seralarda iklimlendirme- (Oransal nem, CO2 gübrelemesi)
  Ön Hazırlık: Sevgican, A., 1999. ÖrtüAltı Yetiştiriciliği Cilt I ve II,
9 Seralarda toprak hazırlama
  Ön Hazırlık: Sevgican, A., 1999. ÖrtüAltı Yetiştiriciliği Cilt I ve II,
10 Serada domates yetiştiriciliği
  Ön Hazırlık: Sevgican, A., 1999. ÖrtüAltı Yetiştiriciliği Cilt I ve II,
11 Serada domates yetiştiriciliği
  Ön Hazırlık: Sevgican, A., 1999. ÖrtüAltı Yetiştiriciliği Cilt I ve II,
12 Serada hıyar yetiştiriciliği -Morfolojik özellikleri, ekolojik istekleri çeşit seçimi, üretim planlaması, budama, bakım işlemleri hasat, pazarlama
  Ön Hazırlık: Sevgican, A., 1999. ÖrtüAltı Yetiştiriciliği Cilt I ve II,
13 Serada biber yetiştiriciliği -Morfolojik özellikleri, ekolojik istekleri çeşit seçimi, üretim planlaması, budama, bakım işlemleri hasat, pazarlama
  Ön Hazırlık: Sevgican, A., 1999. ÖrtüAltı Yetiştiriciliği Cilt I ve II,
14 Serada patlıcan yetiştiriciliği -Morfolojik özellikleri, ekolojik istekleri çeşit seçimi, üretim planlaması, budama, bakım işlemleri hasat, pazarlama
  Ön Hazırlık: Sevgican, A., 1999. ÖrtüAltı Yetiştiriciliği Cilt I ve II,
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 3
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 3
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 2
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 2
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 2
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 2
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 2
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 5
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 3
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 2
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 2
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 4
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 2
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 2
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 2
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 3
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 2
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Sevgican, A., 1999. Örtüaltı Yetiştiriciliği Cilt I ve II,
Diğer Kaynaklar Sevgican, A., 1999. Örtüaltı Yetiştiriciliği Cilt I ve II,
Materyal
Dökümanlar Sevgican, A., 1999. Örtüaltı Yetiştiriciliği Cilt I ve II,
Ödevler Sera-Bir web sitesi
Sınavlar Sevgican, A., 1999. Örtüaltı Yetiştiriciliği Cilt I ve II,
Materyal Diğer Ders Notları
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri