Ders Adı Budama Tekniği
Ders Kodu YBB-309
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Mehmet POLAT
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Budama nedir? Budamanın amaçları Budamanın Fizyolojik Esasları Budama türleri Hangi dalı kesiyim? Meyve ağaçlarında terbiye nedir? Meyve ağaçlarında terbiye sistemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere meyve ağaçlarında budamayı öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 Budamanın anlamını öğrenerek hangi faaliyetlerin budama tanımı içerisine girdiğini öğrenir
2 Yapılma zamanına göre ve ağacın gelişim aşamalarına göre budama türlerini öğrenir
3 Budamanın hangi amaçlar için yapıldığını öğrenir
4 Budama fizyolojisini öğrenir
5 Hangi dalı kesmesi gerektiğini öğrenir
6 Terbiyenin ne olduğunu öğrenir. Türlere göre değişen terbiye sistemlerini öğrenir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Budama nedir
2 Budamanın amaçları
3 Budamanın Fizyolojik Esasları
4 Budama türleri
5 Hangi dalı kesiyim?
6 Meyve ağaçlarında terbiye
7 Terbiye sistemleri
8 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde terbiye sistemleri ve budama
9 Sert çekirdekli meyve türlerinde terbiye sistemleri ve budama
10 Sert kabuklu meyve türlerinde terbiye sistemleri ve budama
11 Üzümsü meyvelerde terbiye sistemleri ve budama
12 Arazi uygulaması
13 Arazi uygulaması
14 Arazi uygulaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 2
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 2
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 2
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 2
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 2
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 2
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 2
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 2
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 2
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 1
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 1
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 1
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 30
Finalin Başarıya Oranı 70
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 4 3 12
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ders sınıfta anlatılmaktadır. Öğrencilerin dersi dinleyip not alması gerekir
Diğer Kaynaklar Ders sınıfta anlatılmaktadır. Öğrencilerin dersi dinleyip not alması gerekir
Materyal
Dökümanlar Ders sınıfta anlatılmaktadır. Öğrencilerin dersi dinleyip not alması gerekir
Ödevler Değişik terbiye sistemlerinin uygulanma aşamaları ödev olarak verilmektedir
Sınavlar Ara sınav Yılsonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri