Ders Adı Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım
Ders Kodu YBB-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr. Üyesi Filiz HALLAÇ TÜRK
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Organik tarım , Organik tarımın önemi ve prensipleri, kontrol ve serfikasyon, organik tarımın allepati, biyolojik çeşitlilik ve genetiği değiştirilmiş organizmalarla olan ilişkileri, organik tarımda toprak işleme, bitki besleme ve hastalık-zararlı ve yabancı ot kontrolü, organik ve konvansiyonel ürünler hakkında bilgiler dersin içeriğini oluşturur
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere organik tarımın ilkeleri hakkında bilgi vermek ve organik üretim ilkeleri doğrultusunda organik bitki yetiştirme, bitki besleme, hastalık ve zararlarla savaşta optimal yönetimi kavrama, yorumlama ve uygulama yeteneğini kazandırmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Bahçe bitkilerinde organik tarımının genel esaslarını öğrenir.
2 Dünya ve Türkiye'de organik tarımın tarihçesini öğrenir.
3 Organik tarım yönetmeliği ve kanunu hakkında bilgi edinir.
4 Organik tarımda sertifikasyon hakkında bilgi edinir.
5 Organik tarımın uygulamasını öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Organik tarım tanımı ve önemi
  Ön Hazırlık: ders notları
2 Organik tarımın temel ilkeleri
  Ön Hazırlık: ders notları
3 Organik tarımın dünyada ve türkiye’deki gelişimi ve bugünkü durumu
  Ön Hazırlık: ders notları
4 Organik tarım yönetmelik ve kanunu, organik işletmelerin planlaması, geçiş dönemi sorunları
  Ön Hazırlık: ders notları
5 Organik tarımda biyolojik çeşitliliğin önemi
  Ön Hazırlık: ders notları
6 Organik tarımda allepatinin önemi
  Ön Hazırlık: ders notları
7 Organik tarımda toprak verimliliğinin önemi ve korunması
  Ön Hazırlık: ders notları
8 Organik tarımda toprak işleme ve yabancı ot yönetimi
  Ön Hazırlık: ders notları
9 Organik tarımda ekim nöbeti
  Ön Hazırlık: ders notları
10 Organik tarımda organik gübreler: kompost, ahır gübreleri ve diğerleri
  Ön Hazırlık: ders notları
11 Organik tarımda hastalık ve zararlı kontrolü
  Ön Hazırlık: ders notları
12 Organik tarımda hastalık ve zararlı kontrolü: biyoteknik savaş yöntemleri
  Ön Hazırlık: ders notları
13 Organik tarımda hastalık ve zararlı kontrolü: biyolojik savaş yöntemleri
  Ön Hazırlık: ders notları
14 Organik ürünlerin pazarlanması
  Ön Hazırlık: ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 4
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 3
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 4
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 4
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 2
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 2
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 2
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 2
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 4
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 1
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 1
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 1
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 6 24
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Hazırlanmış ders notları The Organic Farming Manual: A Comprehensive Guide to Starting and Running a Certified.Hansen,A.L.,2010. Storey Publishing, LLC ISBN-10 : 1603424792 Lampkin, N., 1990. Organic Farming. Farming Press, UK.
Diğer Kaynaklar Hazırlanmış ders notları The Organic Farming Manual: A Comprehensive Guide to Starting and Running a Certified.Hansen,A.L.,2010. Storey Publishing, LLC ISBN-10 : 1603424792 Lampkin, N., 1990. Organic Farming. Farming Press, UK.
Materyal
Dökümanlar Hazırlanmış ders notları The Organic Farming Manual: A Comprehensive Guide to Starting and Running a Certified.Hansen,A.L.,2010. Storey Publishing, LLC ISBN-10 : 1603424792 Lampkin, N., 1990. Organic Farming. Farming Press, UK.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak.
Sınavlar ara sınav, final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri