Ders Adı Genel Meyvecilik
Ders Kodu YBB-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Derya ERBAŞ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ders kapsamında; meyveciliğin tarihsel gelişimini, ekonomik önemini ve meyve türlerinin sınıflandırılmasını, meyve ağaçlarının kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve gibi organlarının morfolojik ve biyolojik özelliklerini, meyve ağaçlarının iklim ve toprak isteklerini, generatif ve vegetatif çoğaltma yöntemlerini, fidan yetiştirmeyi, meyve bahçesi kurulmasını, yıllık bakım işlemlerini (toprak işleme, sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat ve pazara hazırlama) öğrenir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ziraat Mühendisliği alanında öğretim gören öğrencilere; meyve türleri, meyve çeşitleri, meyvelerin sınıflandırılması, ülke ekonomisindeki yeri, biyolojik özellikleri, ekolojik istekleri, meyve ağaçlarının fizyolojileri, meyvelerin çoğaltılması konularındaki bilgiler teorik ve uygulamalı olarak aktarılmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Meyveciliğin dünya ve ülkemizdeki kültür tarihini, genel durumunu, sorunlarını ve ekonomik önemini öğrenir.
2 Meyve türlerinin çeşitli özelliklere göre (iklim istekleri, yapıları ve botanik) sınıflandırılmasını öğrenir.
3 Meyve ağaçlarının morfolojik ve biyolojik özelliklerini (başlıca organlarını) tanımlayabilir.
4 Meyve ağaçlarının ekolojik (iklim ve toprak) isteklerini tanımlayabilir.
5 Meyve ağaçlarını çoğaltma yöntemlerini öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Meyvecilik kültürünün tarihçesi ile dünyada ve Türkiye’de yetiştirilen meyve türleri
2 Meyvecilik ekolojisi
3 Meyve ağaçlarının beslenmesi
4 Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğunun oluşumu
5 Meyve ağaçlarında dinlenme
6 Meyve ağaçlarında döllenme biyolojisi ve meyve oluşumu
7 Meyve ağaçlarının ekolojik istekleri: İklim istekleri
8 Meyve ağaçlarında dinlenme
9 Meyve ağaçlarında döllenme biyolojisi ve meyve oluşumu
10 Meyvecilikte çeşit bilimi (pomoloji)
11 Meyve ağaçlarında çoğaltma yöntemleri
12 Meyve fidanı yetiştiriciliği
13 Meyve bahçesi tesisi
14 Meyve bahçelerinde yıllık bakım işleri pazara hazırlama.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 1
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 1
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 2
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Özbek, S., 1977. Genel Meyvecilik. Ç. Ü. Ziraat Fak. Yayınları, No: 11, Adana. Ağaoğlu, Y. S. ve ark., 2001. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Vakfı Yayınları No:4, Ankara. Childers, N.F., 1983. Modern Fruit Science. Hort. Pub., 583p.
Diğer Kaynaklar Westwood, M.N., 1978. Temperate Zone Pomology, 404 p. Özçağıran, R. Meyve Yetiştirme Tekniği. Ders teksiri.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri