Ders Adı Genel Sebzecilik
Ders Kodu YBB-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Hüsnü ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sebzenin tanımı, sebzelerin sınıflandırılması, sebzelerin beslenme ve sağlık bakımından önemi, sebzecilik bölgelerimiz ve sebzecilik işletme şekilleri, sebzelerin ekolojik istekleri, sebzelerin çoğaltılması, sebze bahçesinin kurulması ve sebzelerin depolanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sebze üretimi ile ilgili temel bilgileri kazandırmak ve karşılaşılabilecek sorunlara yönelik çözüm üretebilme potansiyeline sahip olmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Sebze tanımını ve sınıflandırılmasını bilmek.
2 Sebzelerin insan sağlığı açısından önemini bilmek.
3 Sebzelerin yetiştiriciliğinde ekolojik faktörlerin olumlu ve olumsuz etkilerini bilmek.
4 Sebzelerin üretiminde örtüaltı yapılarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
5 Sebzelerin genel üretim metotlarını bilmek.
6 Sebzelerin hasat ve muhafazası hakkında bilgi sahibi olmak.
7 Sebzecilik sektörünün problemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sebzeciliğin Dünya ve ülke ekonomisindeki yeri ve önemi
  Ön Hazırlık: ders notu, kaynak kitap
2 Sebzeciliğin Dünya ve ülke ekonomisindeki yeri ve önemi
  Ön Hazırlık: ders notu, kaynak kitap
3 Sebze kavramı ve sebzelerin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: ders notu, kaynak kitap
4 Sebzelerin besin değeri
  Ön Hazırlık: ders notu, kaynak kitap
5 Sebzecilik bölgeleri ve özellikleri
  Ön Hazırlık: ders notu, kaynak kitap
6 Sebzecilik işletme şekilleri
  Ön Hazırlık: ders notu, kaynak kitap
7 Sebzelerin ekolojik istekleri (Sıcaklık)
  Ön Hazırlık: ders notu, kaynak kitap
8 Sebzelerin ekolojik istekleri (Işık, nispi nem, yağış ve rüzgar )
  Ön Hazırlık: ders notu, kaynak kitap
9 Sebzelerin ekolojik istekleri (Toprak bileşimi, tipi, reaksiyonu, tuzluluk)
  Ön Hazırlık: ders notu, kaynak kitap
10 Toprak yorgunluğu ve ekim nöbeti
  Ön Hazırlık: ders notu, kaynak kitap
11 Sebzelerin çoğaltılması
  Ön Hazırlık: ders notu, kaynak kitap
12 Sebze bahçesinin kurulması
  Ön Hazırlık: ders notu, kaynak kitap
13 Alternatif üretim teknikleri
  Ön Hazırlık: ders notu, kaynak kitap
14 Sebzelerin hasadı ve muhafazası
  Ön Hazırlık: ders notu, kaynak kitap
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 5
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 5
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 5
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 3
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 5
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 2
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 4 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 122    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Şeniz, V., 1993. Genel Sebzecilik. Uludağ Üniv. Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 53, Bursa. Şalk, A., Arın, L., Deveci, M., Polat, S., 2008. Özel Sebzecilik. Onur Grafik Matbaa ve Reklam Hizmetleri, İstanbul. Vural, H., Eşiyok, D., Duman, İ., 2000. Kültür Sebzeleri. Ege Üniv. Basımevi, İzmir. Güvenç, İ., 2017. Sebzecilik.Nobel Yayın No:1701, Ankara.
Diğer Kaynaklar Şeniz, V., 1993. Genel Sebzecilik. Uludağ Üniv. Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 53, Bursa. Şalk, A., Arın, L., Deveci, M., Polat, S., 2008. Özel Sebzecilik. Onur Grafik Matbaa ve Reklam Hizmetleri, İstanbul. Vural, H., Eşiyok, D., Duman, İ., 2000. Kültür Sebzeleri. Ege Üniv. Basımevi, İzmir. Güvenç, İ., 2017. Sebzecilik.Nobel Yayın No:1701, Ankara.
Materyal
Dökümanlar Şeniz, V., 1993. Genel Sebzecilik. Uludağ Üniv. Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 53, Bursa. Şalk, A., Arın, L., Deveci, M., Polat, S., 2008. Özel Sebzecilik. Onur Grafik Matbaa ve Reklam Hizmetleri, İstanbul. Vural, H., Eşiyok, D., Duman, İ., 2000. Kültür Sebzeleri. Ege Üniv. Basımevi, İzmir. Güvenç, İ., 2017. Sebzecilik.Nobel Yayın No:1701, Ankara.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak.
Sınavlar ara sınav ve final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri