Ders Adı Tarımsal Finansman
Ders Kodu YTE-417
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 3-Mevlüt GÜL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İşletmelerde finansman işlevi, sermaye yapıları, tarım işletmelerinde sermaye ve temini, tarımsal finans kaynakları ve kaynak kullanımı, işletme faaliyet sonuçları, finansal analiz ve yatırım kararlarının değerlendirilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarım işletmelerini ilgilendiren finansal işlemleri ve bu bağlamda ortaya çıkan gelişmeleri izlemek ve ihtisas işletmelerinin ihtiyacı olan finans planı, yönetimi ve analizlerini yapmak için gerekli bilgi ve kavramların öğrencilere verilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 İşletmelerin sermaye yapısını ve tarım işletmelerinde sermayenin özelliklerini bilir.
2 Tarım işletmelerinin özelliklerinin işletmenin finansal işleyişi ile ilgisini kavrar.
3 Tarımsal finansman kaynaklarını ve kaynak kullanımını bilir.
4 Tarımsal işletmelerde faaliyet sonuçlarını hesaplar ve sonuçları yorumlar.
5 Alternatif finansman kaynakları ve uygulamalarını araştırır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş
  Ön Hazırlık: Çetin, B., 2008, Tarımsal Finansman, Nobel Yayınları No: 1321, ISBN 978-605-395-118-6, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 208s.
2 İşletmelerde finansman işlevi
  Ön Hazırlık: "
3 İşletmelerin sermaye yapısı
  Ön Hazırlık: "
4 tarım işletmelerinde sermaye
  Ön Hazırlık: "
5 Tarım işletmelerinin özellikleri ve finansal işleyiş
  Ön Hazırlık: "
6 Tarımsal finans kaynakları ve kaynak kullanımı
  Ön Hazırlık: "
7 Tarım işletmelerinde faaliyet sonuçları, finansal analiz
  Ön Hazırlık: "
8 Tarım işletmelerinde faaliyet sonuçları, finansal analiz
  Ön Hazırlık: "
9 Yatırım kararlarının değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: "
10 Alternatif finansman kaynakları ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: "
11 Alternatif finansman kaynakları ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: "
12 Kurumsal finans kaynakları ve tarım kredilerine ilişkin uygulamalar
  Ön Hazırlık: "
13 Kurumsal finans kaynakları ve tarım kredilerine ilişkin uygulamalar
  Ön Hazırlık: "
14 Kurumsal finans kaynakları ve tarım kredilerine ilişkin uygulamalar
  Ön Hazırlık: "
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 4
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 4
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 5
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 4
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 4
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 3
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 4
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 2
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 4
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 3
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 2
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 1
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 4
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 2
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 2
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 1
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Çetin, B., 2008, Tarımsal Finansman, Nobel Yayınları No: 1321, ISBN 978-605-395-118-6, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 208s.
Diğer Kaynaklar Çetin, B., 2008, Tarımsal Finansman, Nobel Yayınları No: 1321, ISBN 978-605-395-118-6, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 208s. Bülbül, M., 2006. Tarımsal İşletmelerin Finansmanı. A.Ü.Z.F. Yayınları Barry, P.J., Ellinger, P.N., Hopkin, J.A., Baker, C. B. 2000. Financial Management in Agriculture, 6th Edition. Interstate Publishers, 679 page.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini
Ödevler Öğrencilere dersle ilgili ödev verilerek konulara hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak, Arasınavda işlenen konularla ilgili 6-7 klasik soru ile ölçme, Finalde ise işlenen konularla ilgili 6-7 klasik soru ile ölçme
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri