Ders Adı Tarımsal Kuruluşlar ve Organizasyonlar
Ders Kodu YTE-321
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç.Dr.Hacer Çelik Ateş
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Organizasyon kavramının tanımı ve içeriği.Tarımsal alandaki organizasyonların örgütlenme yapısı ve gruplandırılması. Kamu örgütlenmesi, Mesleki örgütlenme, ekonomik ve sosyal örgütlerin incelenmesi. Bu gruplar içinde ele alınan her organizasyon veya örgüte ait organizasyon şemasının çıkarılması, hedef, amaç ve faaliyetlerini içeren bilgiler sunulmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarımsal kuruluş ve organizasyonları öğrencilere tanıtmak, bu kuruluş ve organizasyonların görev ve amaçları, faaliyetleri hakkında bilgi vermek.
No Dersin Kazanımları  
1 Öğrenciler tarımla ilgili kuruluş ve organizasyonları tanımış olur.
2 Bu kuruluş ve organizasyonların ; organizasyon yapısını, hedeflerini,amaçlarını ve faaliyetlerini öğrenmiş olurlar.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Organizasyon ve örgütlenme tanımları
2 Kuruluş ve örgütlenme hakkında genel bilgiler
3 Tarımsal alandaki kurum ve kuruluşlar
4 Kamudaki tarımsal kuruluşlar
5 Tarım Bakanlığının organizasyon yapısı
6 Tarımsal alandaki mesleki ve sivil toplum örgütlenmeleri
7 Tarımsal alandaki mesleki ve sivil toplum örgütlenmeleri
8 Tarımsal alandaki faaliyet gösteren dernekler ve organizasyon yapıları
9 Tarımsal alandaki faaliyet gösteren dernekler ve organizasyon yapıları
10 Tarımsal alandaki faaliyet gösteren vakıflar ve organizasyon yapıları
11 Tarımsal alandaki faaliyet gösteren vakıflar ve organizasyon yapıları
12 Tarımsal kooperatifler ve organizasyon yapıları
13 Tarımsal kooperatifler ve organizasyon yapıları
14 Tarımsal Araştırma Enstitüleri ve diğer organizasyonlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 2
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 2
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 4
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 3
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 3
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 3
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 4
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 4
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 4
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 4
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 5
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 4
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 5
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 4
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 4
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 5
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 4
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 40 40
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ders notları kurum ve kuruluşların bilgilerinden ve web sayfalarındaki organizasyon şemalarından oluşmaktadır.
Diğer Kaynaklar Ders notları kurum ve kuruluşların bilgilerinden ve web sayfalarındaki organizasyon şemalarından oluşmaktadır.
Materyal
Dökümanlar Ders notları kurum ve kuruluşların bilgilerinden ve web sayfalarındaki organizasyon şemalarından oluşmaktadır.
Ödevler Ayrı ayrı her kurum ve kuruluş ile onların organizasyon şemaları ödev olarak verilmektedir.
Sınavlar Bir adet ara sınav ve bir adet yarıyıl sınavı sonrasında ise bütünleme sınavı yapılmaktadır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri