Ders Adı Tarım Ekonomisinde Bilgisayar Kullanımı
Ders Kodu YTE-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr.Üyesi Alamettin BAYAV
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarım ekonomisinde kullanılan verilerin toplanması, verilerin analizinde kullanılan paket programların öğretilmesi, verilerin analizinde kullanılan programlar ve sonuç olarak elde edilen verilerin rapor halinde sunuşa hazırlanması aşamalarının öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarım ekonomisi alanında Internet kullanımı, önemli veri kaynaklarına ulaşım ve kullanılan başlıca paket programların öğretilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 Tarım ekonomisi alanında kullanılan verileri nereden elde edileceğini ve analizini öğrenir.
2 Tarım ekonomisi alanında kullanılan paket programları öğrenir.
3 Anket sonuçlarını Excel programına aktarmayı öğrenir.
4 Verilerin Excel programında analizini öğrenir.
5 Analiz edilen verilerin ışığında rapor hazırlamayı ve sunmayı öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bilgisayar donanımlarının ve MS DOS Komutlarının tanıtımı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
2 Wındows tanıtımı ve masaüstü araçlarının tanıtımı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
3 Tarım ekonomisi veri kaynaklarının tanıtımı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
4 Internetten veri sağlama yöntemlerinin anlatımı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
5 Tarım ekonomisi ile ilgili verilerin Excel paket programı ile analizi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
6 Tarım ekonomisi ile ilgili verilerin Excel paket programı ile analizi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
7 Tarım ekonomisi ile ilgili verilerin Excel paket programı ile analizi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
8 Tarım ekonomisi ile ilgili verilerin Word paket programı kullanarak analizi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
9 Tarım ekonomisi ile ilgili verilerin Word paket programı kullanarak analizi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
10 Tarım ekonomisi ile ilgili verilerin Power Point paket programı kullanarak analizi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
11 Tarım ekonomisi ile ilgili verilerin Power Point paket programı kullanarak analizi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
12 Tarım ekonomisi ile ilgili verilerin Power Point paket programı kullanarak analizi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
13 Tarım ekonomisi ile ilgili rapor hazırlama ve sunuş tekniklerinin öğretilmesi amaçlayan önlemler ve istikrar programının uygulama sonuçları konuları incelenecektir.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
14 Tarım ekonomisi ile ilgili rapor hazırlama ve sunuş tekniklerinin öğretilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 3
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 5
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 4
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 4
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 3
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 3
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 5
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 5
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 4
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 5
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 2
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 4
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 2
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 5
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 5
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 4
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 4
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 10 10
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Yavuz, F., K. Peker, A. Keskin, “Tarım Ekonomisi Analizlerinde Bilgisayar Kullanım Ders Notu”, Erzurum.
Diğer Kaynaklar Esengün, K., Tunel, M. 2000. BİLGİSAYAR I, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:54, Ders Notları Seri No: 30, Tokat. Daoliang, L and Juhinjiang Z. 2009 Computer and Computer Technologies in Agriculture, USA.
Materyal
Dökümanlar Ders ile ilgili tüm dokümanlar dersten sonra internetteki kişisel sayfamdan öğrencilerin erişimine sunulacaktır.
Ödevler Öğrencilere gruplar halinde belirlenen konular hazırlatılıp sunuş yapmaları sağlanacaktır.
Sınavlar Rastgele seçilen bir zamanda öğrencilere deneme sınavı yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri