Ders Adı İstatistik
Ders Kodu YZB-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Özgür KOŞKAN
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Malik Ergin
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Veri madenciliğine konusuna bir giriş olan bu ders temel Veri Önişleme, İlişkilendirme Kuralları, Sınıflandırma ve Demetleme algoritmaları ve bunların uygulamalarını içerir. Dersin son bölümleri ise veri madenciliği ile Saldırı Tespiti ve Metin/Web Madenciliği gibi ileri konulara ayrılmıştır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İstatistiği öğrenmedeki amaç, bir araştırmada, elde edilen verilerin hangi istatistiksel yöntemler kullanılarak yorumlanacağını bilmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur.
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır.
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir.
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir.
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır.
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir.
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar ve verilerin özetlenmesi
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular
2 Tanıtıcı istatistikler ortalamalar
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular
3 Tanıtıcı istatistikler değişim ölçüleri
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular
4 Korelasyon ve regresyon I
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular
5 Korelasyon ve regresyon II
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular
6 İstatistik dağılımlar I
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular
7 İstatistik dağılımlar II
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular
8 Örnekleme dağılımları
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular
9 Hipotez kontrolleri z kontrolleri
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular
10 Hipotez kontrolleri t kontrolleri
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular
11 Hipotez kontrolleri t kontrolleri devam
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular
12 Güven Aralığı
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular
13 Ki-kare dağılımı
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular
14 ki-kare testleri
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 3
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 3
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 2
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 2
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 2
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 2
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 2
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 2
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 84    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu .............Biyoistatistik Zahide Kocabaş - Tahsin Kesici
Diğer Kaynaklar .............Biyoistatistik Zahide Kocabaş - Tahsin Kesici
Materyal
Dökümanlar .............Biyoistatistik Zahide Kocabaş - Tahsin Kesici
Ödevler .............
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri