Ders Adı Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik
Ders Kodu YTE-406
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarımsal Değer Biçme İle İlgili Genel Kavramlar, Değer Biçme Kriterleri ve Yöntemleri, Bir Araziye Sentetik Yönteme Göre Değer Biçme, Bir Çiftliğe Analitik Yönteme Göre Değer Biçme (mal sahibi), Bir Çiftliğe Analitik Yönteme Göre Değer Biçme (kira/ortak), Değer Biçme İle İlgili Mali Hesaplar, Meyve Bahçelerine, Meyvesiz Ağaçlara, Arsa ve Yapılara Değer Biçme, Bilirkişilik, Dayandığı Yasal Mevzuat ve Bilirkişi Seçimi, Kamulaştırma, Zarar Ziyan Tespiti ve Bilirkişi Raporunun Yazımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilerin kamulaştırma, özelleştirme, tazminat davaları, toplulaştırma gibi konularda hesaplamalar yapmasını ve bilgi kazanmasını sağlayarak istihdam olanaklarının yaratılması, değer biçme kriterlerini ve yöntemlerini öğrenmek ve uygulayabilmek, bilirkişilik prensipleri ve uygulamaları hakkında raporlar yazabilecek deneyime ulaşmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Tarımsal Değer Biçme İle İlgili Genel Kavramlar
2 Bir Çiftliğe Analitik Yönteme Göre Değer Biçme (mal sahibi)
3 Bir Çiftliğe Analitik Yönteme Göre Değer Biçme (kira/ortak)
4 Bilirkişilik Tanımı, Dayandığı Yasal Mevzuat ve Bilirkişi Seçimi
5 Kamulaştırma, Zarar Ziyan Tespiti İle İlgili Bilirkişilik
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 1.hafta
2 2.hafta
3 3.hafta
4 4.hafta
5 5.hafta
6 6.hafta
7 7.hafta
8 8.hafta
9 9.hafta
10 10.hafta
11 11.hafta
12 12.hafta
13 13.hafta
14 14.hafta
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 2
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 2
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 2
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 2
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 2
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 2
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 2
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 2
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 1
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 1
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 1
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 1
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Z.G.Mülayim, Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, 2008, Yetkin Yayınları (3. Baskı)
Diğer Kaynaklar G.L.Casler and G.B. White, Alternative Methods of Capitalizing Income From Orchard, Groves and Vineyards, Cornell University Staff Paper, July 1982, No: 82-22, 1982, USA. G.J.Conneman, Farm Appraisal Handbook, Cornell University, Ithaca, Newyork, 1983, USA. W.G.Murray, D.G.Hariss, G.A.Miller and N.S.Thompson, Farm Appraisal and Valuation, Sixth Edition, The Iowa State University Press, Iowa, 1983, USA. W.L.Jr Ventolo & M.R.Williams, Fundamentals of Real Estate Appraisal, 8th Edition, Dearborn
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri