Ders Adı Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik
Ders Kodu YTE-406
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 2-Vecdi DEMİRCAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarımsal kıymet takdirinin konusu ve tarihçesi, kıymet takdiri (değerleme) yöntemleri, Kıymet takdiri uygulamaları ve bilirkişilik.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarımsal kıymet takdiri ile ilgili kavramları, tarımsal kıymet takdiri yöntemlerini ve Tarımsal kıymet takdiri ile ilgili bilirkişi raporlarını hazırlamayı öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 1. Tarımsal kıymet takdiri ile ilgili kavramları, tarımsal kıymet takdirinin niçin yapıldığı, önemi ve kıymet takdiri yapacak ziraat mühendislerinin sahip olması gereken özelliklerinin neler olduğu konularını öğrenir.
2 2. Tarımsal kıymet takdiri yöntemlerini öğrenir.
3 3. Tarımsal kıymet takdiri yöntemlerini kullanarak tarım işletmeleri, tarımsal araziler, bunlara bağlı haklar ve diğer tarımsal malların değerini takdir eder.
4 4. Tarımsal kıymet takdiri ile ilgili olarak bilirkişi raporlarını hazırlar.
5 ---
6 ---
7 ---
8 ---
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarımsal kıymet takdirinin konusu ve tarihçesi
  Ön Hazırlık: 1–14. sayfalar
2 Kıymet takdiri (değerleme) yöntemleri (pazar yöntemi)
  Ön Hazırlık: 15–21. sayfalar
3 Kıymet takdiri (değerleme) yöntemleri (pazar yöntemi)
  Ön Hazırlık: 21–29. sayfalar
4 Kıymet takdiri (değerleme) yöntemleri (maliyet yöntemi)
  Ön Hazırlık: 30–38. sayfalar
5 Kıymet takdiri (değerleme) yöntemleri (maliyet yöntemi)
  Ön Hazırlık: 39–47. sayfalar
6 Kıymet takdiri (değerleme) yöntemleri (gelir yöntemi)
  Ön Hazırlık: 48-54. sayfalar
7 Kıymet takdiri (değerleme) yöntemleri (gelir yöntemi)
  Ön Hazırlık: 55–61. sayfalar
8 Kıymet takdiri (değerleme) yöntemleri (gelir yöntemi)
  Ön Hazırlık: 61-69. sayfalar
9 Kıymet takdiri (değerleme) yöntemleri (gelir yöntemi)
  Ön Hazırlık: 70-82. sayfalar
10 Kıymet takdiri uygulamaları ve bilirkişilik
  Ön Hazırlık: 83-91. sayfalar
11 Kıymet takdiri uygulamaları ve bilirkişilik
  Ön Hazırlık: 91-100. sayfalar
12 Kıymet takdiri uygulamaları ve bilirkişilik
  Ön Hazırlık: 101-109 sayfalar
13 Kıymet takdiri uygulamaları ve bilirkişilik
  Ön Hazırlık: 109-119 sayfalar
14 Kıymet takdiri uygulamaları ve bilirkişilik
  Ön Hazırlık: 120-124 sayfalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 3
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 1
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 4
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 4
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 3
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 5
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 5
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 5
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 4
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 1
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 5
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 3
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 5
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 5
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 4
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45
Ödevler 1 8 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 138    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Rehber, E.,2008. Tarımsal Kıymet Takdiri (Değerleme) ve Bilirkişilik. Ekin Basım Yayın D ISBN:978-9944-141-59-8ağıtım, Çeşitli kaynaklarla zenginleştirilmiş power point sunusu
Diğer Kaynaklar Mülayim, Z.G., 2008. Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik. Yetkin Yayınları, ISBN:978-975-464-054-0
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri