Ders Adı Tarım ve Gıda Politikaları II
Ders Kodu YTE-405
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 3-Hasan YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Uluslararası tarım ve gıda politikasının çalışma alanları, amaçları ve araçları, Uluslararası tarım ve gıda politikasının yürütücüleri, Uluslararası tarım ve gıda politikalarının küresel boyutu, Uluslararası tarım politikasını yönlendiren kuruluşlar, Tarım kesimine yönelik uluslararası yardımlar ve bu yardımların yardımı yapan ve alan ülkeye etkileri, Dünyada tarım kesimine yönelik uluslararası gıda yardımları, ticaret yardımları, sermaye yardımları, teknik yardımlar ve girdi yardımları, Tarımsal Politikaların Belirlenmesinde Uluslararası Anlaşmalardan Kaynaklanan Yükümlülükler, Türkiye'nin Tarım Politikası Reformuna Gitmesini Zorlayan Dışsal Nedenler; Avrupa Birliği (AB) Ortak Tarım Politikası ve Türkiye, AB- Türkiye İlişkilerinde gelişmeler, AB Ortak Tarım Politikasına Uyum Açısından Gerekli Değişiklikler, AB Tarım Müzakere Süreci, Dünya Ticaret Örgütü ve Tarım Anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Görüşmelerinde Esas Alınacak Hususlar, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) İleri Tarım Müzakereleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ulusal tarım ve gıda politikalarının belirlenmesinde dikkate alınan uluslararası oluşumların açıklanması, Teori ve uygulama itibariyle uluslararası tarım ve gıda politikalarının nasıl ortaya çıktığı ve uluslararası tarımsal ilişkileri nasıl yönlendirdikleri, Tarım ve gıda konusunda çalışan uluslararası kuruluşların uluslararası tarım politikasının oluşmasındaki ve dünyadaki ekonomik ve politik değişimlerdeki rolleri, Küresel ve bölgesel boyutuyla uluslararası tarımsal ilişkilerinin Türk tarım politikasının belirlenmesindeki yeri ve öneminin açıklanması dersin ana amacıdır
No Dersin Kazanımları  
1 1) Uluslararası tarım ve gıda politikasının çalışma alanlarını, amaç ve araçlarını Uluslararası tarım ve gıda politikasının yürütücülerini öğrenir
2 2) Uluslar arası tarım ve gıda politikaları ve tarım ekonomisi arasındaki ilişkiyi analiz eder
3 3) Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Başlıca Tarım ve gıda Politikası Sorunlarını bilir
4 4) Uluslararası tarım ve gıda politikalarının küresel boyutunu öğrenir
5 5) Uluslararası tarım politikasına yön veren küresel kuruluşları bilir
6 6) Dünya tarım ve gıda ürünleri ticaret politikaları, ticaret yaratan nedenler ve geliştirme koşullarını öğrenir
7 7) Tarımsal Politikaların Belirlenmesinde Uluslararası Anlaşmalardan Kaynaklanan Yükümlülükleri bilir
8 8) Avrupa Birliği (AB) Ortak Tarım Politikası ve AB Ortak Tarım Politikasına Uyum Açısından Gerekli Değişiklikleri öğrenir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Uluslararası tarım ve gıda politikasının çalışma alanları, Uluslararası tarım ve gıda politikalarının amaçları ve araçları, Uluslararası tarım ve gıda politikasının yürütücüleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
2 Uluslar arası tarım ve gıda politikaları ve tarım ekonomisi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
3 Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Başlıca Tarım Politikası Sorunları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
4 Uluslararası tarım ve gıda politikalarının küresel boyutu
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
5 Uluslararası tarım politikasını yönlendiren küresel kuruluşlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
6 Dünyada tarım kesimine yönelik uluslararası gıda yardımları, ticaret yardımları, sermaye yardımları, teknik yardımlar ve girdi yardımları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
7 Dünya tarım ve gıda ürünleri ticaret politikaları, ticaret yaratan nedenler ve geliştirme koşulları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
8 Ulusal gıda ve tarım politikaları ile uluslararası tarımsal politikaların etkileşimi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
9 Uluslararası tarım ve gıda politikalarının bölgesel boyutu
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
10 Tarımsal Politikaların Belirlenmesinde Uluslararası Anlaşmalardan Kaynaklanan Yükümlülükler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
11 Türkiye'nin Tarım Politikası Reformuna Gitmesini Zorlayan Dışsal Nedenler;
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
12 Avrupa Birliği (AB) Ortak Tarım Politikası ve Türkiye, AB- Türkiye İlişkilerinde gelişmeler, AB Ortak Tarım Politikasına Uyum Açısından Gerekli Değişiklikler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
13 AB Tarım Müzakere Süreci
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
14 Dünya Ticaret Örgütü ve Tarım Anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Görüşmelerinde Esas Alınacak Hususlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 2
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 5
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 4
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 5
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 5
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 4
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 5
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 5
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 3
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 4
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 5
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 5
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 4
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 4
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 5
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 4
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
Diğer Kaynaklar Ritson, C., 1977. Agricultural Economics Principles and Policy. Crosby Lockwood Staples London. Ronald D. Knutson, J.B. Penn, Barry L. Flinchbaugh. 2006. Agricultural And Food Policy. Prentice Hall; 6 Edition Prof. Dr. Gülcan Eraktan, 2005. Tarım Politikasının Temelleri ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikası, , Uzel Yayınları. Eraktan, G., 1983. Tarım Politikası-1. A.Ü.Z.F. Yayınları, Yayın No:114., Ankara. Çakmak, H ve ark., 2000. Tarım Politikalarında Yeni Denge Arayışları ve Türkiye. TÜSİAD, Yayın no: TÜSİAD-T/99-12/275., Ankara Eraktan, G., 1990. Avrupa Topluluğu Ortak Tarım Politikası. Ankara Üniv. TAUM., Ankara. Fennell, R., 1979. The Common Agricultural Policy of the European Community. Its Institutional and Administrative Organisation. Granada, Allanheld, Osmun, Montclair. Seyidoğlu, H., 1996. Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama. Güzem Yayınları No:11 İstanbul. Karluk, R., 1990. Dünya Ekonomisinde Uluslararası Ekonomik Kuruluş ve Birleşmeler. Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. Alpar, C., M. T. Ongun, 1985. Dünya Ekonomisi ve Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar Azgelişmiş Ülkeler Yönünden Değerlendirme. Türkiye Ekonomi Kurumu Yay. No: 1985/3. Ankara
Materyal
Dökümanlar Dönem başında hazırlanan ders sunularının öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri