Ders Adı Mesleki Yabancı Dil II
Ders Kodu YTE-404
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Deniz Sarıca
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Yukarıda verilen hedefler doğrultusunda temel metinler ve her dönem güncellenen konu ve uygulamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencileri genel olarak tarım ve özel olarak tarım ekonomisi İngilizce terminolojisini öğretmek, yabancı dilin meslekleri açısından önemini hatırlatmak, konuyla ilgili gündemi takip etmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Kendilerini İngilizce olarak tanıtabilmek,
2 Meslekleriyle ilgili yabancı literatürü takip edebilmek,
3 Günceli ve gündemi takip edebilmek için sosyal medyadan doğru yararlanmak,
4 İngilizceden Türkçeye mesleki çeviri deneyimi
5 İngilizceden Türkçeye mesleki çeviri deneyimi
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarım ekonomisi ile ilgili temel kavramların ingilizce anlamlarını öğrenmek
2 Tarım ekonomisi ile ilgili temel kavramların ingilizce anlamlarını öğrenmek
3 Tarım ekonomisi ile ilgili temel kavramların ingilizce anlamlarını öğrenmek
4 Çeşitli kitaplardan İngilizceden Türkçeye çeviri çalışmaları.
5 Çeşitli kitaplardan İngilizceden Türkçeye çeviri çalışmaları.
6 Çeşitli kitaplardan İngilizceden Türkçeye çeviri çalışmaları.
7 Çeşitli kitaplardan İngilizceden Türkçeye çeviri çalışmaları.
8 Çeşitli kitaplardan İngilizceden Türkçeye çeviri çalışmaları.
9 Çeşitli kitaplardan İngilizceden Türkçeye çeviri çalışmaları.
10 Çeşitli kitaplardan İngilizceden Türkçeye çeviri çalışmaları.
11 Çeşitli kitaplardan İngilizceden Türkçeye çeviri çalışmaları.
12 Çeşitli kitaplardan İngilizceden Türkçeye çeviri çalışmaları.
13 Çeşitli kitaplardan İngilizceden Türkçeye çeviri çalışmaları.
14 Çeşitli kitaplardan İngilizceden Türkçeye çeviri çalışmaları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 1
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 1
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 1
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 2
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 1
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 3
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 5
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 4
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 4
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 4
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 1
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 3
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 4
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 5
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 5
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 19
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 40
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 5 1 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 87    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Mesleki İngilizce, Güven Özal 1. Baskı, 2018
Diğer Kaynaklar Reader at Work II, Aysun Velioğlu
Materyal
Dökümanlar More to Read I, Necmiye Türkan
Ödevler More to Read I, Necmiye Türkan
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri