Ders Adı Proje Hazırlama ve Değerlendirme
Ders Kodu YTE-403
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 2-Vecdi DEMİRCAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ekonomik gelişme ve proje kavramı, tarımsal projelerin özellikleri ve tipleri, proje konularına karar verilmesi, projenin hazırlanması, projenin değerlendirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarımsal projelerin hazırlanması ve değerlendirmesini öğretmek.
No Dersin Kazanımları  
1 1.Proje kavramı, tarımsal projelerin özellikleri ve çeşitleri konularını öğrenir.
2 2.Uygun proje konuları, projenin yer, ve büyüklük seçimine karar verir.
3 3.Tarımda hazırlanan çeşitli projeleri karşılaştırarak en uygun olanını seçer.
4 4.Tarımsal projeleri kalkınma planları ile ilişkilendirir.
5 5.Tarımsal nitelikli projeler hazırlayabilir ve değerlendirir.
6 6.Tarımsal projelerin değerlendirme kriterlerini hesaplar.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ekonomik gelişme ve proje kavramı
  Ön Hazırlık: 1-10. sayfalar
2 Tarımsal projelerin özellikleri ve tipleri
  Ön Hazırlık: 11-14. sayfalar
3 Proje konularına karar verilmesi
  Ön Hazırlık: 15-18. sayfalar
4 Projenin hazırlanması
  Ön Hazırlık: 18-26. sayfalar
5 Projenin hazırlanması
  Ön Hazırlık: 27-36. sayfalar
6 Projenin hazırlanması
  Ön Hazırlık: 37-43. sayfalar
7 Projenin hazırlanması
  Ön Hazırlık: 43-49. sayfalar
8 Projenin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: 50-57 sayfalar
9 Projenin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: 57-63 sayfalar
10 Projenin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: 64-70. sayfalar
11 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan örnek projelerin sunumu ve tartışılması
12 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan örnek projelerin sunumu ve tartışılması
13 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan örnek projelerin sunumu ve tartışılması
14 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan örnek projelerin sunumu ve tartışılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 4
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 4
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 4
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 5
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 5
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 4
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 5
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 5
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 4
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 109    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Yurdakul, O., Proje Hazırlama ve Değerlendirme. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:147, Ders Kitapları Yayın No:A-48. Adana. Çeşitli kaynaklarla zenginleştirilmiş power point sunusu
Diğer Kaynaklar Rehber, E., Erkuş, A.2007.Tarımda Proje Hazırlama . Uludağ üniversitesi, ISBN: 978-975-6149-38-6
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri