Ders Adı Tarımsal İşletmecilik ve Planlama
Ders Kodu YTE-401
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 2-Vecdi DEMİRCAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarımsal işlemecilik kavramı ve kapsamı, tarım işletmesi kavramı ve tarım işletmelerinin sınıflandırılması, tarım işletmelerinin özellikleri, tarım işletmelerinin sermaye yapısı ve yıllık faaliyet sonuçları, tarım işletmelerinin çalışmalarını etkileyen faktörler, tarımsal işletmecilik ile ilgili prensipler, tarım işletmelerinin planlaması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarımsal işletmecilik ile ilgili temel kavramları, prensipleri, işletme faaliyet sonuçları ve planlama yöntemlerini öğretmek.
No Dersin Kazanımları  
1 1.Tarım işletmelerinin yapısını, tarımsal faaliyetin özelliklerini ve diğer sektördeki işletmelerden farklı yönlerini kavrar.
2 2.Tarımsal işletmecilik ilke ve kurallarını öğrenerek tarım işletmelerinde uygular
3 3.Tarım işletmelerini Rasyonel kararlar alarak yönetir.
4 4.İşletme faaliyet sonuçlarını hesaplayarak tarım işletmelerinin başarısını ölçer
5 5.Tarım işletmelerinin sermaye yapısının zayıf veya güçlü olduğunu ortaya koyar
6 6.İşletme düzeyinde planlama yaparak sınırlı kaynakların optimum bir düzeyde kullanılmasını sağlar.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarımsal işlemecilik kavramı ve kapsamı, tarım işletmesi kavramı ve tarım işletmelerinin sınıflandırılması,
  Ön Hazırlık: 1-19. sayfalar
2 Tarım işletmelerinin özellikleri ve diğer işletmelerden farklı yönleri
  Ön Hazırlık: 20-26. sayfalar
3 Tarım işletmelerinin sermaye yapısı ve yıllık faaliyet sonuçları
  Ön Hazırlık: 27-37. sayfalar
4 Tarım işletmelerinin sermaye yapısı ve yıllık faaliyet sonuçları
  Ön Hazırlık: 38-49. sayfalar
5 Tarım işletmelerinin çalışmalarını etkileyen faktörler
  Ön Hazırlık: page,50-56.
6 Tarımsal işletmecilik ile ilgili bazı temel kavram, ilkeler ve bunların işletmecilik kararlarına uygulanması
  Ön Hazırlık: page,57-67.
7 Tarımsal işletmecilik ile ilgili bazı temel kavram, ilkeler ve bunların işletmecilik kararlarına uygulanması
  Ön Hazırlık: page,68-78.
8 Tarımsal işletmecilik ile ilgili bazı temel kavram, ilkeler ve bunların işletmecilik kararlarına uygulanması
  Ön Hazırlık: 79-89. sayfalar
9 Tarımsal işletmecilik ile ilgili bazı temel kavram, ilkeler ve bunların işletmecilik kararlarına uygulanması
  Ön Hazırlık: 90-98. sayfalar
10 Plan ve planlama kavramları, işletme planlarını sınırlayan faktörler
  Ön Hazırlık: 99-107. sayfalar
11 Planlama yöntemleri (Bütçe yöntemi)
  Ön Hazırlık: 108-114. sayfalar
12 Planlama yöntemleri (Program Planlaması)
  Ön Hazırlık: 115-122. sayfalar
13 Planlama yöntemleri (Doğrusal programlama)
  Ön Hazırlık: 123-139. sayfalar
14 Planlama yöntemleri (Doğrusal programlama)
  Ön Hazırlık: 140-158. sayfalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 3
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 2
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 4
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 5
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 5
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 5
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 5
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 5
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 4
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 3
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 4
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 3
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 4
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 3
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 1
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 125    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Rehber, E., Tipi, T., 2005. Tarımsal İşletmecilik ve Planlama. Uludağ Üniversitesi, ISBN:975-6149-06-X Çeşitli kaynaklarla zenginleştirilmiş power point sunusu
Diğer Kaynaklar Erkuş, A.,Demirci, R., 1996. Tarımsal işletmecilik ve Planlama. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1435, ders Kitabı:417. Ankara.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri