Ders Adı Tarım Hukuku
Ders Kodu YTE-312
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 3-Hacer ÇELİK ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Temel hukuk bilgileri, hukuki açıdan tarımsal işletmeler, tarım hukuku yönünden yurttaşlar hukuku, Toprak reformu, toprak toplulaştırması,mera hukuku, sular hukuku, tarım kanunu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarım topraklarının mülkiyet ve tasarruf ilişkilerine ait yasal düzenlemeleri ve bunların tarım işletmelerinin üretim sürecinde önemini öğreterek, toprak-insan ve üretim sürecinde insan-insan ilişkilerinin hukuksal boyutunun ortaya konulması ve bunun yardımıyla tarım sektörünün sorunlarının anlaşılması ve çözümler geliştirilmesine katkı sağlayacak nosyonun öğrencilere verilmesidir.
No Dersin Kazanımları  
1 Tarım hukuku kavramını ve temel ilkelerini öğrenir
2 Tarım hukuku kavramını ve temel ilkelerini öğrenir
3 Tarım işletmelerinin hukuksal sorunlarını araştırarak irdeler ve çözüm yolları araştırır.
4 Tarım işletmelerinin hukuksal sorunlarını araştırarak irdeler ve çözüm yolları araştırır.
5 Tarımsal mülkiyet sistemini ve tarımsal üretim ile ilişkilerini inceler.
6 Tarımsal mülkiyet sistemini ve tarımsal üretim ile ilişkilerini inceler.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş (Hukuk hakkında genel bilgiler, Tarım hukuku)
  Ön Hazırlık: Sayfa 13-49
2 Türkiye’de tarım hukukunun durumu
  Ön Hazırlık: Sayfa 49-56
3 Tarımsal işletme 1 (kavram, öğeleri, tipleri)
  Ön Hazırlık: Sayfa 57-72
4 Tarımsal işletme 2 (üretim araçlarının mülkiyet durumuna göre tarımsal işletme tipleri)
  Ön Hazırlık: Sayfa 73-98
5 Tarımsal işletme 3 (1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu yasasının kiracılık ve ortakçılıkla ilgili kuralları)
  Ön Hazırlık: Sayfa 99-105
6 Tarım hukuku yönünden yurttaşlar yasası
  Ön Hazırlık: Sayfa 158-224
7 Genel tekrar ve tartışma
8 Toprak reformu
  Ön Hazırlık: Sayfa 231-262
9 Türkiye’de toprak reformu girişimleri
  Ön Hazırlık: Sayfa 263-294
10 Toprak toplulaştırması
  Ön Hazırlık: Sayfa 299-314
11 Sular hukuku
  Ön Hazırlık: Sayfa 329-359
12 Mera hukuku
  Ön Hazırlık: sayfa 363-382
13 Tarım kanunu
14 Genel değerlendirme ve tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 3
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 3
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 2
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 1
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 1
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 1
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 4
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 4
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 3
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 5
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 4
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 4
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 5
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 5
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 5
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 5
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 130    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ana kitap Prof.Dr. Suat Aksoy’a ait Tarım Hukuku kitabıdır.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Öğrencilere dersin ana kitabı önerilir ve öğretim üyesi tarafından hazırlanan sunum verilir.
Ödevler Öğrenciler, dersin akışı içersinde değinilen bir konu/terim/olay ya da dersin içeriğini ilgilendiren güncel gelişmeleri gönüllük ilkesi temel alınarak araştırmaya teşvik edilir.
Sınavlar Sınav öncesindeki derste karşılıklı soru cevap ve tartışma ortamında genel tekrar yapılır
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri