Ders Adı Tarımsal Kooperatifçilik
Ders Kodu YTE-310
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 3-Hacer Çelik ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Kooperatifin tanımı ve kooperatifçiliğin tarihçesi, kooperatif ilkeleri, kooperatif ile sermaye şirketleri arasındaki farklar, Devlet ve kooperatifler, kooperatifçilik mevzuatı, kooperatiflerde üst örgütlenme, tarım kooperatiflerinin önemi ve sınıflandırılması, tarım alım kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri, tarım sigorta kooperatifleri, Tarım satış kooperatifleri, tarımsal işleme kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, Türk kooperatifçiliğinin sorunları ve çözüm önerileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Kooperatifçilik ile ilgili kavramları, tarım sektörü açısından önemi kooperatifçilik ilkeleri, Tarım kooperatiflerinin çeşitleri, bu çeşitlerin önemi, amaçları ve fonksiyonları konularını öğretmek.
No Dersin Kazanımları  
1 1. Kooperatifçilik ile ilgili kavramları, tarım sektörü açısından önemi ve kooperatifçilik ilkeleri konularını öğrenir.
2 2. Kooperatiflerde üst örgütlenmenin nasıl oluşturulduğu ve üst örgütlenmenin önemi konularını kavrar.
3 3. Kooperatifler ile sermaye şirketleri arasındaki farklar konularını öğrenir.
4 4. Devlet ile kooperatifler arasındaki ilişkiler bakımından var olan sistemleri karşılaştırır.
5 5. Tarım kooperatiflerinin çeşitleri, bu çeşitlerin önemi, amaçları ve fonksiyonları konularını kavradığını gösterir.
6 6. Türkiye’de kooperatifçiliğin sorunları ve çözüm yolları konularını öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Kooperatifin tanımı ve kooperatifçiliğin tarihçesi
  Ön Hazırlık: 1-68 sayfalar
2 Kooperatif ilkeleri
  Ön Hazırlık: 69-78 sayfalar
3 Kooperatif ilkeleri
  Ön Hazırlık: 78-89 sayfalar
4 Kooperatif ile sermaye şirketleri arasındaki farklar, Devlet ve kooperatifler
  Ön Hazırlık: 90-99 sayfalar
5 Kooperatifçilik mevzuatı
  Ön Hazırlık: 100-115 sayfalar
6 Kooperatiflerde üst örgütlenme
  Ön Hazırlık: 157-185 sayfalar
7 Tarım kooperatiflerinin önemi ve sınıflandırılması,
  Ön Hazırlık: 189-206 sayfalar
8 Tarım alım kooperatiflerinin önemi, amaçları ve örgütlenmesi
  Ön Hazırlık: 207-223 sayfalar
9 Tarım kredi kooperatiflerinin amacı, önemi ve ilkeleri
  Ön Hazırlık: 224-251 sayfalar
10 Tarım sigorta kooperatiflerinin niteliği ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: 280-295 sayfalar
11 Tarım satış kooperatiflerinin niteliği, amaç ve yararları
  Ön Hazırlık: 297-325 sayfalar
12 Tarımsal işleme kooperatiflerinin çeşitleri, niteliği, amaç ve yararları
  Ön Hazırlık: 364-383 sayfalar
13 Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin amaçları, önemi ve üst örgütlenmesi
  Ön Hazırlık: 445-472 sayfalar
14 Türk kooperatifçiliğinin sorunları ve çözüm öneriler
  Ön Hazırlık: 574-604 sayfalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 1
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 5
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 4
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 4
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 5
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 5
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 5
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 4
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 3
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 5
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 5
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 5
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 4
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 4
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 4
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 1
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Mülayim, Z.G., 2003. Kooperatifçilik . Yetkin Yayınları, ISBN: 975-464-035-1 Çeşitli kaynaklarla zenginleştirilmiş power point sunusu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri