Ders Adı Tarım ve Gıda Politikaları I
Ders Kodu YTE-308
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 3-Hasan YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarım ve gıda politikasının konuları, Amaçlar, Araçlar ve politika yürütücüleri, Ulusal tarım politikası uygulama alanları, Pazar politikası, Fiyat politikası, Sosyal Politika, Gelir Politikası, Üretime Yönelik Politikalar, Destekleme Politikaları, Bölgesel Politikalar, Vergi Politikası, Tarımda Reform Arayışları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Tarım ve gıda sektörünün temel özellikleri, Tarım ve gıda politikasına ilişkin kavramlar, Tarım politikası biliminin konuları, tarım ve gıda politikalarının amaçları ve araçları, Türkiye’de tarım ve gıda politikasını oluşturan kuruluşlar ve tarım politikasının yürütücüleri, Tarım ve gıda politikasının uygulama alanları, tarımsal destekleme yöntemleri, araçları, etkileri ve sonuçları konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Tarım ve gıda politikası ile ilgili temel kavramları öğrenir
2 2) Genel ekonomi politikalarının tarım politikasına etkilerini öğrenir,
3 3) Tarım politikasının hedeflerini, amaç, araç ve yürütücülerini öğrenir,
4 4)Tarım politikasının uygulama alanlarının neler olduğu ve bu alanlara ilişkin uygulanan politika önlemlerini öğrenir
5 5) Tarımsal üretim ve pazar politikası araçlarını bilir
6 6) Tarım sektöründe karşılaşılan politika problemlerini bilir
7 7) Tarımsal destekleme araç ve yöntemlerini ve uygulanma biçimlerini bilir
8 8)Hangi durumlarda hangi tür destekleme modellerinin uygulanması gerektiğini bilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarım ekonomisi bilimi ve tarım ve gıda politikasına ilişkin kavramlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
2 Tarım sektörünün genel özellikleri, tarımsal ürünlerle ilgili özellikler, Tarım ve gıda ürünlerin arz ve talebinin özellikleri, tarımsal ürünlerde fiyat oluşumu ve fiyat dalgalamaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
3 Genel ekonomi ve Tarım ekonomisi olayları ve tarım politikaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
4 Tarım politikasının konuları, Amaçlar, Araçlar ve politika yürütücüleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
5 Tarım politikasının uygulama alanları;
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
6 Tarımsal üretim politikası ve gıda üretiminde yeterlilik sorunu
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
7 Tarımsal pazar politikası
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
8 Tarımda sosyal politika
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
9 Tarımsal gelir politikası
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
10 Tarımsal ticaret Politikası
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
11 Tarımsal vergi politikası
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
12 Arazi ve Mülkiyet Şeklinin Düzenlenmesine Yönelik Politikalar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
13 Türkiye'de Geçmişten Günümüze Tarım Politikası Uygulamaları Türkiye'de Tarımsal Destekleme Politikasının Analizi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
14 Tarımda Reform Arayışları, Türk Tarımının Gelişme Önceliklerine Yönelik Alternatif Politika Seçenekleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 1
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 5
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 4
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 5
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 5
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 4
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 5
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 5
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 1
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 4
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 5
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 3
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 4
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 4
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 5
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 4
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İlgili kaynaklarla zenginleştirilmiş ppt sunusu
Diğer Kaynaklar Gülcan ERAKTAN, 2001. Tarım Politikası Temelleri ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikası Uzel Yayınları, İstanbul Eraktan, G., 1989. Tarım Politikası–I , Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1163, Ankara. Yavuz, F., 2001. Tarım Politikası–II, Genel Politikalar Ve Uluslar Arası Tarım Ticareti, , Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 186, Erzurum. Babacan, A., 1999. Genel Tarım Politikaları Çerçevesinde Doğrudan Gelir Ödemeleri Sistemi, , Ankara Dpt, 2001. Tarımsal Politikalar Ve Yapısal Düzenlemeler Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Dpt: 2516, Öik:534, Ankara. Ronald Knutson, 2003.Agricultural And Food Policy 5 Book Cased (Hardback) Frank Ellis, Alan Buckwell (Series Editor), Ian Carruthers (Series Editor), Hassan Hakimian (Series Editor), Jonathan Kydd (Series Editor), John Prescott (Series Editor) 2004. Agricultural Policies İn Developing Countries (Wye Studies İn Agricultural And Rural Development)
Materyal
Dökümanlar Dönem başında hazırlanan ders sunularının öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri