Ders Adı Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu YTE-303
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Bahri Karlı
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1. ve 2. Hafta; bilgi ve bilim nedir? Bilimsel araştırmalarda temel kavramlar nelerdir? Bilimsel araştırma sürecinin aşamaları. 3. ve 4. Hafta; Araştırmanın planlamasında dikkat edilmesi gerekenler ve araştırma konusunun belirlenme aşamaları. 5. ve 6. Hafta; Örnekleme nedir? Örnekleme yöntemleri nelerdir? 7. ve 8. Hafta; Bilimsel araştırmada kullanılan veriler nelerdir? 9. ve 10. Hafta; Veri toplama yöntemleri nelerdir? 11. ve 12. Hafta; Bilimsel araştırmalarda kaynak Gösterme ve kaynakların düzenlenmesi. 13. ve 14. Hafta; Bilimsel araştırmanın yazımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Seçtiği konuyla ilgili kaynak taraması yapabilmek Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek Araştırmada elde ettiği bulguları yorumlayabilmek Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek Yaptığı araştırmayla ilgili özet yazabilmek
No Dersin Kazanımları  
1 Bilimsel bir araştırma önerisi hazırlama süreci
2 Bilimsel bir araştırmanın aşamalarını ve temel kavramlarını öğrenme
3 Nicel veya nitel araştırma yöntemlerini kullanarak elde edilen bilimsel verileri uygun yöntemlerle analiz etme
4 Analiz sonuçlarını yorumlama
5 Analiz sonuçlarını paydaşlara aktarma
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bilgi ve bilim nedir? Bilimsel araştırmalarda temel kavramlar nelerdir?
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
2 Bilimsel araştırma sürecinin aşamaları nelerdir?
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
3 Araştırmanın planlanmasında dikkat edilmesi gerekenler.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
4 Araştırma konusunun belirlenme aşamaları.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
5 Örnekleme nedir?
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
6 Örnekleme yöntemleri nelerdir?
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
7 Bilimsel araştırmada kullanılan veriler nelerdir?
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
8 Bilimsel araştırmada kullanılan veriler nelerdir?
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
9 Veri toplama yöntemleri nelerdir?
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
10 Veri toplama yöntemleri nelerdir?
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
11 Bilimsel araştırmalarda kaynak gösterme nasıl yapılır?
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
12 Bilimsel araştırmada kaynakların düzenlenmesi.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
13 Bilimsel araştırmanın yazımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
14 Bilimsel araştırmanın yazımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 5
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 5
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 5
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 5
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 5
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 5
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 5
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 5
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 5
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 5
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 5
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 4
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 5
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 4
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 4
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 5
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 5
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 148    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Metodolojisi, Cennet Oğuz-Zuhal Karakayacı Atlas Akademi
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri