Ders Adı Tarım Ekonomisi İstatistiği
Ders Kodu YTE-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mevlüt GÜL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İstatistik kavramının tanımı, istatistiğin sınıflandırılması ve kaynakları, İstatistik verilerin toplanması ve işlenmesi, frekans dağılımı, grafiklerin çizimi ve kullanılması, merkezi eğilim ölçüleri, tarımda en çok kullanılan istatistiksel veriler, sınıflandırılması ve kaynakları, anket yöntemleri, örnekleme, sayısal verilerin başlıca analiz metotları, indekslerin hesaplanması, hipotez testleri, varyans analizi, korelasyon ve regresyon, zaman serisi analizi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İstatistiki yöntemlerini tarım ekonomisiyle ilgili konularda kullanmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Temel istatistik bilgilerini ve kurallarını tarım ekonomisinde karşılaşacağı problemlere uygular.
2 Veri çeşitlerini bilir ve bu veri çeşitlerine hangi analiz yöntemlerini kullanarak analiz edeceğini bilir.
3 Çeşitli analiz yöntemleri aracılığı ile olayları yorumlama ve çeşitli kararlar almayı öğrenir.
4 Ortaya atılan hipotezlerin bilimsel temele dayandırılarak çözümünü öğrenir.
5 İndeks çeşitlerini bilir, hesap eder ve yorumlar.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İstatistiğin kavramının tanımı, kapsamı, İstatistik verilerin sınıflandırılması ve kaynakları, verilerin toplanması ve işlenmesi
  Ön Hazırlık: 1- Miran, B., 2003. Temel İstatistik. İzmir. 2- Güneş, T., Arıkan, R., 1988. Tarım Ekonomisi İstatistiği, A.Ü. Ziraat Fak. Yayın No: 1049, Ders Kitapları no:305, Ankara. 1-5 sayfalar (1) 1-46 sayfalar (2)
2 Türkiye’de istatistik veriler, Oranlar ve kullanımı, Frekans dağılımı
  Ön Hazırlık: 6-18 sayfalar (1) 25-64 sayfalar (2)
3 Türkiye’de istatistik veriler, Oranlar ve kullanımı, Frekans dağılımı
  Ön Hazırlık: 19-23 sayfalar (1) 65-89 sayfalar (2)
4 Merkezi eğilim ölçüleri ve Yayılma ölçüleri
  Ön Hazırlık: 25-61 sayfalar (1) 90-108 sayfalar (2)
5 Olasılık ve olasılık dağılımları
  Ön Hazırlık: 62-138 sayfalar (1) 109-127 sayfalar (2)
6 Test dağılımları
  Ön Hazırlık: 78-138 sayfalar (1) 152-160 sayfalar (2)
7 Hipotez testleri Ekonomi alanında örnekler
  Ön Hazırlık: 146-174 sayfalar (1)
8 Örnekleme tanımı, aşamaları, yöntemleri
  Ön Hazırlık: 137-145 sayfalar (1) 168-202 sayfalar (2)
9 Tarım ekonomisi alanında örnekleme uygulamaları
  Ön Hazırlık: 137-145 sayfalar (1) 168-202 sayfalar (2)
10 Ki kare testi
  Ön Hazırlık: 193-213 sayfalar (1)
11 Ki kare testi uygulamaları
  Ön Hazırlık: 193-213 sayfalar (1)
12 İndeksler
  Ön Hazırlık: 274-287 sayfalar (1) 237-253 sayfalar (2)
13 Ekonomi alanında indeks uygulamaları
  Ön Hazırlık: 274-287 sayfalar (1) 237-253 sayfalar (2)
14 Uzun dönem eğilimleri ve Mevsimlik değişmeler
  Ön Hazırlık: 254-268 sayfalar (2)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 1
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 3
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 2
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 2
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 4
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 5
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 4
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 2
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 2
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 1
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 1
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 1
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 2
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 1
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 4 60
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 111    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1- Güneş, T., Arıkan, R., 1988. Tarım Ekonomisi İstatistiği, A.Ü. Ziraat Fak. Yayın No: 1049, Ders Kitapları no:305, Ankara. 2- Miran, B., 2003. Temel İstatistik. İzmir.
Diğer Kaynaklar 1- Güneş, T., Arıkan, R., 1988. Tarım Ekonomisi İstatistiği, A.Ü. Ziraat Fak. Yayın No: 1049, Ders Kitapları no:305, Ankara. 2- Miran, B., 2003. Temel İstatistik. İzmir.
Materyal
Dökümanlar 1- Güneş, T., Arıkan, R., 1988. Tarım Ekonomisi İstatistiği, A.Ü. Ziraat Fak. Yayın No: 1049, Ders Kitapları no:305, Ankara. 2- Miran, B., 2003. Temel İstatistik. İzmir.
Ödevler Öğrencilere dersle ilgili ödev verilerek konulara hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Arasınavda işlenen konularla ilgili 6-7 klasik soru ile ölçme, Finalde ise işlenen konularla ilgili 6-7 klasik soru ile ölçme
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri