Ders Adı Bitki Koruma
Ders Kodu YBK-0200
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Sibel Yorulmaz Prof. Dr. Ali Kemal Birgücü Prof. Dr. Ozan Demirözer Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Asiye UZUN YİĞİT Prof. Dr. Ş. Evrim ARICI Doç. Dr. Handan Çulal KILIÇ Dr. Öğr. Üyesi Melis BİLGİNTURAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda şubelerine bağlı zararlı ve yararlıların, tanınmaları, biyolojileri, zarar şekilleri hakkında genel bilgiler,• Tarımsal zararlılara karşı kullanılan savaş yöntemleri, Bitkilerde hastalık kavramı ve tanımı, hastalık belirtileri nelerdir, Bitkilerde hastalık nedenleri, Cansız hastalık etkenleri, yabancı otlar, Canlı hastalık etmenleri, Bitki patojeni virusların, Bitki patojeni prokaryotların, Bitki patojeni fungusların genel özellikleri, bitkilerde oluşturdukları belirtiler,• Bitki hastalıklarıyla savaşım yöntemleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin, bitkisel ürünlerde zarar oluşturan zararlıları ve hastalıkları tanıyabilmelerini, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemlerini kavrayabilmelerini sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Bitkilerdeki hastalık belirtilerini ve simptomları kavramlarını açıklayabilecekler.
2 Bitki hastalıklara neden olan canlı ve cansız etmenleri tespit edebilecekler
3 Tarımsal mücadele yöntemleri hakkında genel bilgileri uygulayabilecekler.
4 Bitkilerde zararlı böcek ve hastalık kavramlarıyla ne ifade etmek isteklerini açıklayabilecekler.
5 Böcek morfolojisi, fizyolojisi, üreme biyolojisi ve böcek ekolojisi gibi genel entomoloji kavramlarıyla ilgili bilgilerini uygulayabileceklerdir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bitki Koruma Bölümünün tanıtılması
2 Nematodların tanıtılması
3 Eklem bacaklıların (Arthropoda) tanıtılması
4 Insecta sınıfının tanıtılması
5 Önemli Böcek Takımları
6 Tarımsal zararlılara karşı mücadele yöntemleri
7 Fitopatolojide Hastalık Kavramı
8 Bitki Patojeni Funguslar
9 Bitki Patojeni Bakteriler
10 Bitki Patojeni Virüsler
11 Yabancı otlar
12 Epidemiyoloji ve Patoloji
13 Bitki Hastalıkları ile mücadele Yöntemleri-1
14 Bitki Hastalıkları ile mücadele Yöntemleri-2
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 1
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 2
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Hazırlanmış not (Prepared note)
Diğer Kaynaklar Hazırlanmış not (Prepared note)
Materyal
Dökümanlar Hazırlanmış not (Prepared note)
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri