Ders Adı Tarımsal Mekanizasyon
Ders Kodu YTM-0200
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarımsal üretimde kullanılan enerji makineleri, traktörler, toprak işleme, ekim dikim ve bakın makineleri, tarımsal savaş makineleri, sulama ve pompaj makineleri, hasat ve harman makineleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Mezun öğrencilerin tarımsal üretimde kullanılan alet ve makineleri tanıması, kullanması, ayar ve bakımlarını yapması, üretim için makine seçimini yapabilmesi amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Tarımsal mekanizasyonun yaralarını ve olası zaralarını bilir
2 Mekanizasyon düzeyi göstergelerini bilir
3 Fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarını bilir
4 Termik motorların çalışma ilkelerini, motor parçalarını ve sistemlerini bilir.
5 Tarımsal mekanizasyon işletmeciliğini bilir
6 Tarım traktörlerini bilir, traktöre ekipman bağlamasını bilir.
7 Toprak işleme alet ve makinelerini bilir
8 Ekim, dikim ve bakım makinelerini bilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarımsal mekanizasyona giriş temel kavramlar
2 Termik enerji kaynakları ve makineleri
3 Termik enerji kaynakları ve makineleri
4 Tarım traktörleri- Tipler
5 Tarım traktörleri- Aktarma organları
6 Toprak işleme tekniği ve makineleri_ Giriş
7 Toprak işleme tekniği ve makineleri- Pulluklar
8 --Ara sınav --
9 Sulama ve pompaj makineleri
10 Ekim dikim ve bakım makineleri
11 Bitki koruma makineleri
12 Bitki koruma makineleri
13 Hasat harman makineleri
14 Hasat harman makineleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 3
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 3
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 3
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 3
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 3
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 3
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 3
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 3
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 3 6
Sunum 0 0 0
Proje 1 5 5
Laboratuar Çalışması 5 3 15
Arazi ya da Alan Çalışması 5 3 15
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 7 7
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Erdoğan, D., Tarımsal mekanizasyon. AÜ. Yayını Ankara. Zeren, Y., 2002. Tarımsal mekanizasyon II. ÇÜ. Yayını ADANA 9 adet ders sunusu
Diğer Kaynaklar Erdoğan, D., Tarımsal mekanizasyon. AÜ. Yayını Ankara. Zeren, Y., 2002. Tarımsal mekanizasyon II. ÇÜ. Yayını ADANA 9 adet ders sunusu
Materyal
Dökümanlar Erdoğan, D., Tarımsal mekanizasyon. AÜ. Yayını Ankara. Zeren, Y., 2002. Tarımsal mekanizasyon II. ÇÜ. Yayını ADANA 9 adet ders sunusu
Ödevler konu bitiminde ödevler verilerek pekiştirme yapılacak
Sınavlar Dönem içinde iki kısa sınav, bir ara sınav ve bir de yılsonu sınavı yapılacak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri