Ders Adı Tarımsal Mekanizasyon
Ders Kodu YTM-0200
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof Dr Kamil Ekinci
Dersin Yardımcıları Prof Dr Kamil Ekinci
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarımda makinalaşma, tarım makinalarıyla ilgili temel kavramlar, elektrik makinaları ve termik motorlar, traktörler, toprak işleme makinaları,ekim, dikim, gübreleme ve bakım makinaları, sulama makinaları, tarımsal savaş makinaları, hasat makinaları, harman makinaları, ürün işleme makinaları, sera mekanizasyonu, hayvancılıkta kullanılan makinalar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere mühendislik, tarımda makinalaşmanın gelişimi, enerji ve tarım, termik motorlar, traktörler, toprak işleme makinaları, ekim, dikim, gübreleme ve bakım makinaları, sulama makinaları, tarımsal savaş makinaları, hasat-harman makinaları, hayvancılıkta mekanizasyon, sera mekanizasyonu konularında temel bilgileri öğretmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Tarımsal mekanizasyon ve ziraat mühendisliği temel kavramlarını tanır.
2 Traktör tipleri, yapıları ve temel donanımlarını tanır.
3 İşletmeye göre tarım makinaları gereksinimini belirler.
4 Tarım makinalarının iş genişliği, iş derinliği, ekim/gübreleme/ilaçlama normu, ve markör ayarını yapar.
5 Tarım alet ve makinalarının ayar ve bakım gereksinimlerini belirler.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarımda makinalaşma
2 Enerji ve tarım
3 Elektrik makinaları ve termik motorlar
4 tarımda Traktörler
5 Toprak işleme makinaları
6 Ekim, dikim makinaları
7 Gübreleme ve bakım makinaları
8 güz dönemi yarıyıl sınavı
9 Sulama makinaları
10 Tarımsal savaş makinaları
11 Hasat makinaları
12 Harman makinaları
13 Ürün işleme makinaları
14 Hayvancılıkta mekanizasyon
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 4
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 5
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 4
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 1
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 1
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 1
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 1
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 2
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 1
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 5
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 5
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 1
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 3 18
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. Dinçer, H., 1981, Tarımsal Kuvvet Makineleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 751, Ankara. 2. Keskin R. Ve.. D. Erdoğan, 1996. Tarımsal Mekanizasyon. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:927, Ankara. 3. Tezer E. ve A. Sabancı, 2001.Tarımsal Mekanizasyon I. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitapları Yayın No: A-7. Adana 4. Öztekin S. ve arkadaşları, 2006. Tarım Makinaları 2. Nobel Kitabevi, Adana
Diğer Kaynaklar 1. Dinçer, H., 1981, Tarımsal Kuvvet Makineleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 751, Ankara. 2. Keskin R. Ve.. D. Erdoğan, 1996. Tarımsal Mekanizasyon. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:927, Ankara. 3. Tezer E. ve A. Sabancı, 2001.Tarımsal Mekanizasyon I. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitapları Yayın No: A-7. Adana 4. Öztekin S. ve arkadaşları, 2006. Tarım Makinaları 2. Nobel Kitabevi, Adana
Materyal
Dökümanlar 1. Dinçer, H., 1981, Tarımsal Kuvvet Makineleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 751, Ankara. 2. Keskin R. Ve.. D. Erdoğan, 1996. Tarımsal Mekanizasyon. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:927, Ankara. 3. Tezer E. ve A. Sabancı, 2001.Tarımsal Mekanizasyon I. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitapları Yayın No: A-7. Adana 4. Öztekin S. ve arkadaşları, 2006. Tarım Makinaları 2. Nobel Kitabevi, Adana
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Arasınav ve Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri