Ders Adı Tarımsal Mekanizasyon
Ders Kodu YTM-0200
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Davut AKBOLAT
Dersin Yardımcıları Ar. Gör. H. Tayfun VAROL
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarımsal üretimde kullanılan enerji makineleri, traktörler, toprak işleme, ekim dikim ve bakın makineleri, tarımsal savaş makineleri, sulama ve pompaj makineleri, hasat ve harman makineleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Mezun öğrencilerin tarımsal üretimde kullanılan alet ve makineleri tanıması, kullanması, ayar ve bakımlarını yapması, üretim için makine seçimini yapabilmesi amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Tarımsal mekanizasyonun yaralarını ve olası zaralarını bilir
2 Mekanizasyon düzeyi göstergelerini bilir
3 Fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarını bilir
4 Termik motorların çalışma ilkelerini, motor parçalarını ve sistemlerini bilir.
5 Tarımsal mekanizasyon işletmeciliğini bilir
6 Tarım traktörlerini bilir, traktöre ekipman bağlamasını bilir.
7 Toprak işleme alet ve makinelerini bilir
8 Ekim, dikim ve bakım makinelerini bilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarımsal mekanizasyona giriş temel kavramlar
2 Termik enerji kaynakları ve makineleri
3 Termik enerji kaynakları ve makineleri
4 Tarım traktörleri- Tipler
5 Tarım traktörleri- Aktarma organları
6 Toprak işleme tekniği ve makineleri_ Giriş
7 Toprak işleme tekniği ve makineleri- Pulluklar
8 --Ara sınav --
9 Sulama ve pompaj makineleri
10 Ekim dikim ve bakım makineleri
11 Bitki koruma makineleri
12 Bitki koruma makineleri
13 Hasat harman makineleri
14 Hasat harman makineleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 3
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 3
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 3
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 3
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 3
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 3
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 3
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 3
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 1
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 1
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 1
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 1
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 1
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 1
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 1
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 3 6
Sunum 0 0 0
Proje 1 5 5
Laboratuar Çalışması 5 3 15
Arazi ya da Alan Çalışması 5 3 15
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 7 7
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Erdoğan, D., Tarımsal mekanizasyon. AÜ. Yayını Ankara. Zeren, Y., 2002. Tarımsal mekanizasyon II. ÇÜ. Yayını ADANA 9 adet ders sunusu
Diğer Kaynaklar Erdoğan, D., Tarımsal mekanizasyon. AÜ. Yayını Ankara. Zeren, Y., 2002. Tarımsal mekanizasyon II. ÇÜ. Yayını ADANA 9 adet ders sunusu
Materyal
Dökümanlar Erdoğan, D., Tarımsal mekanizasyon. AÜ. Yayını Ankara. Zeren, Y., 2002. Tarımsal mekanizasyon II. ÇÜ. Yayını ADANA 9 adet ders sunusu
Ödevler konu bitiminde ödevler verilerek pekiştirme yapılacak
Sınavlar Dönem içinde iki kısa sınav, bir ara sınav ve bir de yılsonu sınavı yapılacak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri