Ders Adı Tarla Bitkileri
Ders Kodu YTB-0200
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Hasan BAYDAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarla Bitkileri yetiştiriciliği ve Islahı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarla Bitkileri yetiştiriciliğinin öğretilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 Tarla Bitkilerini Öğrenir
2 Tarla Bitkilerini Sınıflandırır
3 Tarla Bitkilerinin Önemini ve Kullanım Alanlarını Öğrenir
4 Tarla Bitkileri Yetiştiriciliğini Öğrenir
5 Tarla Bitkileri Islahını Öğrenir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarla bitkilerinin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: var
2 Tarla bitkilerinin botaniği ve üremesi
  Ön Hazırlık: var
3 Tarla tarım sistemleri
  Ön Hazırlık: var
4 tahıllar yetiştiriciliği
  Ön Hazırlık: var
5 yemeklik tane baklagil yetiştiriciliği
  Ön Hazırlık: var
6 Yağ bitkileri yetiştiriciliği
  Ön Hazırlık: var
7 nişasta ve şeker bitkileri yetiştiriciliği
  Ön Hazırlık: var
8 tıbbi bitkileri yetiştiriciliği
  Ön Hazırlık: var
9 Lif bitkileri yetiştiriciliği
  Ön Hazırlık: var
10 Yem bitkileri bitkileri yetiştiriciliği
  Ön Hazırlık: var
11 çayır ve mera bitkileri yetiştiriciliği
  Ön Hazırlık: var
12 tahılların ıslahı
  Ön Hazırlık: var
13 endüstri bitkileri ıslahı
  Ön Hazırlık: var
14 Tohumluk ve önemi
  Ön Hazırlık: var
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 2
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 2
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 1
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 1
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 2
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 2
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 2
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 3
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 5 25
Ödevler 2 5 10
Sunum 2 4 8
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 3 5 15
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 118    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu BAYDAR H. (2021). Tarla Bitkileri Tarımı ve Endüstrisi (Ders Notu) https://ziraat.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/138/files/tarla-bitkileri-tarimi-ve-endustrisi-04012021.pdf. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
Diğer Kaynaklar BAYDAR H. (2021). Tarla Bitkileri Tarımı ve Endüstrisi (Ders Notu) https://ziraat.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/138/files/tarla-bitkileri-tarimi-ve-endustrisi-04012021.pdf. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
Materyal
Dökümanlar BAYDAR H. (2021). Tarla Bitkileri Tarımı ve Endüstrisi (Ders Notu) https://ziraat.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/138/files/tarla-bitkileri-tarimi-ve-endustrisi-04012021.pdf. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
Ödevler
Sınavlar vize ve final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri