Ders Adı Bahçe Bitkileri
Ders Kodu YBB-0200
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Derya ERBAŞ
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bahçe Bitkilerinin Sınıflandırılması, Ekonomik Önemi, İnsan Beslenmesi Açısından Önemi, Biyolojik Özellikleri, Ekolojik İstekleri, Çoğaltılması, Bahçe Tesisi, Bahçelerde Yıllık Bakım işleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bahçe Bitkileri içerisine giren meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri türlerini tanıtmak ve yetiştiriciliği hakkında kısa bilgiler öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 Dünya’da ve Türkiye’de yetiştirilen önemli bahçe bitkileri türlerini tanır.
2 Bahçe bitkilerinin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi, ekolojik istekleri, biyolojik özellikleri, fizyolojisi, çoğaltılması, muhafazası ve pazarlanması konularında bilgi sahibi olur. Bu konularla ilgili olarak karşılaşabileceği problemlere yaklaşımlar sunabilir.
3 Bahçe Bitkileri yetiştiriciliği hakkında bilgileri öğrenir
4 Bahçe Bitkilerinin çoğaltılması ve bağ-bahçe tesisi konusunda genel bilgiler edinir.
5 Bahçe bitkilerinin ekolojik gereksinimlerini öğrenir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bahçe bitkileri tarımının tanımlanması
  Ön Hazırlık: Ders ile ilgili kaynakların temin edilmesi
2 Bahçe Bitkilerinin Dünya’daki ve Türkiye’deki durumu
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
3 Bahçe Bitkilerinin ekonomik önemi ve insan beslenmesindeki yeri
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
4 Bahçe Bitkilerinin bölgelere göre dağılımı
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
5 Bahçe Bitkilerinin botanik sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
6 Bahçe bitkilerinin pomolojik bakımdan sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
7 Bahçe Bitkilerinin iklim isteklerine göre sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
8 Bahçe Bitkilerinin biyolojik özellikleri
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
9 Bahçe Bitkilerinin iklim istekleri
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
10 Bahçe bitkilerinin toprak istekleri
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
11 Bahçe Bitkilerinin çoğaltılması konusunda genel bilgi (Generatif Çoğaltım)
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
12 Bahçe Bitkilerinin çoğaltılması konusunda genel bilgi (Vejetatif Çoğaltım)
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
13 Bağ-Bahçe tesisi konusunda genel bilgi
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
14 Bahçelerde yıllık bakım işleri konusunda genel bilgi
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 1
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 1
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 2
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Genel Bahçe Bitkileri, Y.Sabit Ağaoğlu, Hasan Çelik, Menşure Çelik, Yılmaz Fidan, Yücel Gülşen, Atila Günay, Nilgün Halloran, İlhami Köksal, Ruhsar Yanmaz, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:4, 1995.
Diğer Kaynaklar Bahçe Bitkileri, Atilla Eriş, Vedat Şeniz, UludağÜniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:28, Bursa, 1997.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri