Ders Adı Tarımsal Yapılar ve Sulama
Ders Kodu YKT-0200
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof.Dr.Ahmet Ertek
Dersin Yardımcıları Arş.Gör.Birand ÖZSOY
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarımsal yapıları tanıtıcı ve tarımsal sulamayı açıklayıcı bilgilerin tümü
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarımsal yapılar ve sulama konusunda bilgilendirmek
No Dersin Kazanımları  
1 Tarımsal yapılar, hidroloji, toprak-bitki-su ilişkileri, tarımsal drenaj, sulama suyu kalitesi ve tuzluluk,
2 Tarımsal yapılar, sulama, drenaj ve sulama suyu kalitesi hakkında temel bilgileri vermek.
3 Tarımsal yapıların genel planlama özelliklerini öğrenmek
4 İşletme merkezi ve düzenlenmesi konusunda temel bilgileri almak.
5 Sulama ve drenaj konularındaki projeleri inceleme ve anlama becerilerini kazanmak.
6 Drenaj yöntemlerini tanımak
7 Sulama suyunun kalitesinin değerlendirmek.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarımsal Yapıların tanıtımı
2 Hayvan barınakları
3 Ahırların tanıtımı
4 Ahırlarda yapı elemanları
5 Ağılların tanıtımı
6 Kümeslerin tanıtımı
7 Sulamanın tanımı ve yararları
8 Bitki su tüketimi
9 Toprak nemi ifade şekilleri
10 Toprak nem sabiteleri
11 Problem çözümleri
12 Sulama sistemlerinin tanıtımı
13 Basınçlı sulama sistemleri
14 Yüzey sulama sistemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 3
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 3
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 3
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 2
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 2
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 2
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 2
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 2
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 1
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 1
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 1
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 1
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 1
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 1
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 1
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 4 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 123    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Tarımsal yapılar ve sulama konusunda çeşitli kaynaklardan hazırlanmış özel ders notu
Diğer Kaynaklar Tarımsal yapılar ve sulama konusunda çeşitli kaynaklardan hazırlanmış özel ders notu
Materyal
Dökümanlar Tarımsal yapılar ve sulama konusunda çeşitli kaynaklardan hazırlanmış özel ders notu
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri