Ders Adı Zootekni
Ders Kodu YZB-0200
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 01610- Prof.Dr. Ayhan GÖSTERİT 01220- Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Gökhan TÜZÜN
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Türkiye'de ve Dünya'da hayvansal üretim, genetik ıslah, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirme, kanatlı hayvan yetiştirme, arıcılık, hayvan besleme fizyolojisi, yemler, besleme prensipleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ziraat Fakültesinin Zootekni dışındaki bölüm ve programlarına kayıtlı lisans öğrencilerine hayvancılığın mevcut durumu, yetiştiriciliği yapılan çiftlik hayvanlarında üretim ile ilgili temel bilgiler vermek amaçlanmıştır.
No Dersin Kazanımları  
1 Dünya ve Türkiye hayvancılığını, tarım, beslenme, sosyal yaşam ve ekonomideki yeri ve önemini kavrar.
2 Üreme ve hayvan ıslahının temel kavramlarını öğrenir.
3 Çiftlik hayvanları ve yetiştiriciliğini tanır.
4 Çiftlik hayvanları yetiştiriciliğini uygulamalı olarak öğrenir.
5 Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan yemler hakkında bilgi sahibi olur.
6 Besin maddelerini ve fonksiyonlarını bilir ve hayvan türlerine göre temel beslenme farklılıklarını öğrenir.
7 Yemin tanımı yapar, yemleri sınıflandırır ve özelliklerini sıralar.
8 Yemlerde bulunan besin maddelerini hayvan türlerine göre değerlendirir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Yemin tanımı, yemin kapsamı ve yemlerin sınıflandırılması, hayvan türlerine göre sindirim ve sindirim sistemleri hakkında bilgi.
  Ön Hazırlık: Anlatım, power point presentation
2 Yemlerin içerdiği besin maddeleri ve metabolizmaları.
  Ön Hazırlık: Anlatım, power point presentation
3 Hayvan beslemede kullanılan yem hammaddeleri hakkında bilgi-Kaba yemler, kaba yemlerin genel özellikleri, suca zengin kaba yemler (yeşil yemler, silaj yemleri, çayır ve mera yemleri, kuru kaba yemler ( kuru otlar, samanlar),Doğal ve Yapay Kurutma Yöntemleri.
  Ön Hazırlık: Anlatım, power point presentation
4 Kesif yemler, enerji kaynağı kesif yemler (Tahıllar, yağlar) ve Protein kaynaklı kesif yemlerin genel özellikleri (Bitkisel ve hayvansal kökenli yemler), Yem katkı maddeleri, mineral yemler.
  Ön Hazırlık: Anlatım, power point presentation
5 Ruminant hayvanların beslenmesinde temel bilgiler, besin maddesi gereksinimleri, rasyon hazırlama teknikleri.
  Ön Hazırlık: Anlatım, power point presentation
6 Basit (tek) mideli hayvanların beslenmesinde temel bilgiler, besin maddesi gereksinimleri, rasyon hazırlama teknikleri.
  Ön Hazırlık: Anlatım, power point presentation
7 Tavuklarda et ve yumurta üretimi ve Türkiye ve Dünyada hayvansal üretim. .
  Ön Hazırlık: Anlatım, power point presentation
8 Zootekni bölümünün genel yapısı/çalışma alanları
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili ders notu ve ders sunularının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
9 Zooteknide kullanılan genel terimler
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili ders notu ve ders sunularının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
10 Çiftlik hayvanlarının üretim sistemleri
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili ders notu ve ders sunularının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
11 Hayvan ıslahı
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili ders notu ve ders sunularının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
12 Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili ders notu ve ders sunularının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
13 Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili ders notu ve ders sunularının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
14 Arıcılık ve İpekböcekçiliği
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili ders notu ve ders sunularının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 5
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 4
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 4
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 5
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 4
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 5
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 5
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 4
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Akman,N.,Aşkın,Y., Cengiz, F., Ertuğrul,M., Fıratlı,Ç., Türkoğlu, M.,Yener. 1997. Hayvan Yetiştirme(yetiştiricilik) Editör; M.Ertuğrul. Ankara Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri. 2005.Karabulut, A.,Canbolat,Ö. Ulu.Üni.Bas. Müd./Bursa Yemler Bilgisi ve Teknolojisi. Akyıldız, R. 1986.Ankara Üniversitesi Basımevi /Ankara. Boztepe, S., Karabacak A., Cufadar Y., Yıldırım İ., Aytekin, İ. 2014. Genel Hayvan Yetiştirme, ISBN; 978-605-85836-1-0, Konya. Yamak U. S., Zootekni Hayvan Yetiştirme ve Besleme, Samsun, 2018, ISBN; 978-605-245-323-0. Boztepe, S., Karabacak A., Cufadar Y., Yıldırım İ., Aytekin, İ. 2014. Genel Hayvan Yetiştirme, ISBN; 978-605-85836-1-0, Konya. Yamak U. S., Zootekni Hayvan Yetiştirme ve Besleme, Samsun, 2018, ISBN; 978-605-245-323-0.
Diğer Kaynaklar Akman,N.,Aşkın,Y., Cengiz, F., Ertuğrul,M., Fıratlı,Ç., Türkoğlu, M.,Yener. 1997. Hayvan Yetiştirme(yetiştiricilik) Editör; M.Ertuğrul. Ankara Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri. 2005.Karabulut, A.,Canbolat,Ö. Ulu.Üni.Bas. Müd./Bursa Yemler Bilgisi ve Teknolojisi. Akyıldız, R. 1986.Ankara Üniversitesi Basımevi /Ankara. Boztepe, S., Karabacak A., Cufadar Y., Yıldırım İ., Aytekin, İ. 2014. Genel Hayvan Yetiştirme, ISBN; 978-605-85836-1-0, Konya. Yamak U. S., Zootekni Hayvan Yetiştirme ve Besleme, Samsun, 2018, ISBN; 978-605-245-323-0. Boztepe, S., Karabacak A., Cufadar Y., Yıldırım İ., Aytekin, İ. 2014. Genel Hayvan Yetiştirme, ISBN; 978-605-85836-1-0, Konya. Yamak U. S., Zootekni Hayvan Yetiştirme ve Besleme, Samsun, 2018, ISBN; 978-605-245-323-0.
Materyal
Dökümanlar Akman,N.,Aşkın,Y., Cengiz, F., Ertuğrul,M., Fıratlı,Ç., Türkoğlu, M.,Yener. 1997. Hayvan Yetiştirme(yetiştiricilik) Editör; M.Ertuğrul. Ankara Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri. 2005.Karabulut, A.,Canbolat,Ö. Ulu.Üni.Bas. Müd./Bursa Yemler Bilgisi ve Teknolojisi. Akyıldız, R. 1986.Ankara Üniversitesi Basımevi /Ankara. Boztepe, S., Karabacak A., Cufadar Y., Yıldırım İ., Aytekin, İ. 2014. Genel Hayvan Yetiştirme, ISBN; 978-605-85836-1-0, Konya. Yamak U. S., Zootekni Hayvan Yetiştirme ve Besleme, Samsun, 2018, ISBN; 978-605-245-323-0. Boztepe, S., Karabacak A., Cufadar Y., Yıldırım İ., Aytekin, İ. 2014. Genel Hayvan Yetiştirme, ISBN; 978-605-85836-1-0, Konya. Yamak U. S., Zootekni Hayvan Yetiştirme ve Besleme, Samsun, 2018, ISBN; 978-605-245-323-0.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Dönem içinde 1 arasınav ve 1 final sınavı yapılır
Materyal Diğer Bulunmamaktadır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri