Ders Adı Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Ders Kodu YZF-0115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Azim ŞİMŞEK
Dersin Yardımcıları --------------------------
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Hijyen ve sanitasyon , Besinlerin bozulma nedenleri , Gıda katkı maddelerinin tanımı , Gıdaların bileşimi , Gıda zehirlenmeleri ve alınması gereken önlemler, Kurutma teknolojisi, konserve teknolojisi, Dondurma ve Soğukta saklama, Isıtarak muhafaza, Kimyasal maddelerle muhafaza ve Mikrodalga teknolojisi ile muhafaza teknikleri, Hububat teknolojisi, Süt ve Süt ürünleri, Et ve Et ürünleri, Meyve-sebze işleme teknolojisi, Yağ Teknolojisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Gıdaların bileşimi, personel ve işletme hijyeni, gıda muhafaza tekniklerinin öğrenilmesi, gıda üretim teknolojilerinin öğrenilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 Öğrenciler gıdaların özelliklerini ve bileşimini bilir,
2 Gıda ile ilgili temel bilimler ve gıda teknolojileri ile ilgili temel konuların öğretilmesi
3 Öğrenciler çeşitli gıda üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 Öğrenciler çeşitli gıda üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 Öğrenciler çeşitli gıda üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Hijyen ve sanitasyon , besin hijyeni tanımı ve önemi , personel hijyeni tanımı ve önemi
  Ön Hazırlık: (2) Sayfa 1-4, 89-102
2 Besinlerin bozulma nedenleri
  Ön Hazırlık: (1) sayfa 49-53
3 Gıdaların bileşimi ; karbonhidratlar
  Ön Hazırlık: -
4 Gıdaların bileşimi ; proteinler ve yağlar
  Ön Hazırlık: -
5 Gıdaların bileşimi ; vitaminler ve mineral maddeler
  Ön Hazırlık: -
6 Gıda zehirlenmeleri ve alınması gereken Önlemler
  Ön Hazırlık: (1) sayfa 49-53
7 Kurutma Teknolojisi-1
  Ön Hazırlık: (1) sayfa 82-98
8 Kurutma Teknolojisi-2
  Ön Hazırlık: (1) sayfa 82-98
9 Konserve Teknolojisi, Soğutma ve dondurarak saklama
  Ön Hazırlık: (1)Sayfa 103-121, 229-246
10 Isıtarak Muhafaza Yöntemleri, Mikrodalga ile Muhafaza Yöntemi
  Ön Hazırlık: (1) sayfa 313-350
11 Kimyasal Maddelerle muhafaza tekniklerinin öğrenilmesi
  Ön Hazırlık: (1) Sayfa 249-252
12 Et ve Et ürünleri işleme teknolojisi, Hububat teknolojisi
  Ön Hazırlık: (1) sayfa 190-226
13 Meyve ve sebze işleme teknolojisi, Yağ teknolojisi
  Ön Hazırlık: (1) sayfa 257-307
14 Süt ve süt ürünleri Teknolojisi
  Ön Hazırlık: (1) sayfa 123-165
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 2
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 2
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 3
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 2
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 2
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 2
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 2
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 3
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 3
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 3
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 3
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 3
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 2
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 2
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 2
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 2
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 2
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 1 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu ------------------------------
Diğer Kaynaklar ------------------------------
Materyal
Dökümanlar ------------------------------
Ödevler Ödev ve sunum
Sınavlar Ara sınav öncesi bir kısa sınav
Materyal Diğer --------------------------------
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri