Ders Adı Zooloji
Ders Kodu YZF-0102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Salim Serkan GÜÇLÜ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği zoolojiye giriş, hücre yapısı ve organeller, dokular ve çeşitleri, organ sistemleri, farklı hayvan gruplarının karşılaştırılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Zooloji bilimini tanıtmak, Hücre ve Doku kavramlarını öğretmek, Organ ve sistemleri kavratmak, Farklı hayvan gruplarına ait Organ sistemlerinin karşılaştırmasını yaptırmak.
No Dersin Kazanımları  
1 1. Zoolojinin temel konuları hakkında bilgi ve fikir sahibi olmak
2 2.Hayvanların yapı ve işlevlerini anlayabilmek
3 3.Canlıların Hücresel yapılarını ve işlevlerini bilmek
4 4.Canlıların dokusal yapılarını ve işlevlerini bilmek
5 5.Canlıların organ sistemlerini ve işlevlerini bilmek
6 6. Farklı hayvan gruplarının organ sistemlerini bilmek ve karşılaştırma yapabilmek
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Zoolojiye Giriş, Zoolojinin Tanımı, Zoolojinin tarihçesi, Zoolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, Türkiye'de zooloji biliminin durumu, Dünyada zooloji biliminin durumu
2 Hücre Yapısı, Hücrenin işlevi, Hücrenin özellikleri,Hücre Organalleri, Organaller arasındaki ilişki-1
3 Hücre Yapısı, Hücrenin işlevi, Hücrenin özellikleri,Hücre Organalleri, Organaller arasındaki ilişki-2
4 Hücre Yapısı, Hücrenin işlevi, Hücrenin özellikleri,Hücre Organalleri, Organaller arasındaki ilişki-3
5 Dokuların tanımı, Dokuların Yapısı, Dokuların Özellikleri, Dokuların görevleri, Dokuların aralarındaki ilişkinin kurulması, Dokuların organ sistemlerindeki yeri-1
6 Dokuların tanımı, Dokuların Yapısı, Dokuların Özellikleri, Dokuların görevleri, Dokuların aralarındaki ilişkinin kurulması, Dokuların organ sistemlerindeki yeri-2
7 Organ Sistemleri tanıtımı, Organ Sistemlerinin yapısı, Organ Sistemlerinin işlevleri, Organ Sistemlerinin özellikleri ve Farklı hayvan gruplarına göre karşılaştırma-1
8 Vize sınavı- Hücre, yapısı, özellikleri, işlevleri, Hücre organalleri, yapısı ve işlevleri,Dokuların yapısı-işlevi ve özellikleri
9 Organ Sistemleri tanıtımı, Organ Sistemlerinin yapısı, Organ Sistemlerinin işlevleri, Organ Sistemlerinin özellikleri ve Farklı hayvan gruplarına göre karşılaştırma-2
-1 Organ Sistemleri tanıtımı, Organ Sistemlerinin yapısı, Organ Sistemlerinin işlevleri, Organ Sistemlerinin özellikleri ve Farklı hayvan gruplarına göre karşılaştırma-3
11 Organ Sistemleri tanıtımı, Organ Sistemlerinin yapısı, Organ Sistemlerinin işlevleri, Organ Sistemlerinin özellikleri ve Farklı hayvan gruplarına göre karşılaştırma-4
12 Organ Sistemleri tanıtımı, Organ Sistemlerinin yapısı, Organ Sistemlerinin işlevleri, Organ Sistemlerinin özellikleri ve Farklı hayvan gruplarına göre karşılaştırma-5
13 Organ Sistemleri tanıtımı, Organ Sistemlerinin yapısı, Organ Sistemlerinin işlevleri, Organ Sistemlerinin özellikleri ve Farklı hayvan gruplarına göre karşılaştırma-6
14 Organ Sistemleri tanıtımı, Organ Sistemlerinin yapısı, Organ Sistemlerinin işlevleri, Organ Sistemlerinin özellikleri ve Farklı hayvan gruplarına göre karşılaştırma-7
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 3
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 3
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 1
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 1
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 1
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 1
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 1
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 1
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 84    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu ..............
Diğer Kaynaklar ..............
Materyal
Dökümanlar ..............
Ödevler ..............
Sınavlar ..............
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri