Ders Adı Botanik
Ders Kodu YZF-0101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Dilek ÇAVUŞOĞLU
Dersin Yardımcıları Derste dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları kullanılmaktadır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Botaniğin tanımı ve sınıflandırılması; Bitki sitolojisi, hücrenin yapısı ve fonksiyonları, hücrenin organelleri ve işlevleri; Bitki dokuları, meristem, epidermis, parankima, kollenkima, sklerenkima, iletim dokusu, salgı sistemi; bitki organları, kök, gövde, yaprak, çiçek, meyva, tohum.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Botaniği tanımlamak ve sınıflandırmak, bitkilerin hücre, doku ve organlarını tarif ederek, organellerini ve işlevlerini öğretmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Bitkilerin hücre, doku ve organları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2 Bitkilerin hücre, doku ve organlarınında bulunan organellerini öğrenmek.
3 Bitkilerin hücre, doku ve organlarınında bulunan organellerin işlevlerini öğrenmek.
4 Botanik ile ilgili kavramları öğrenmek.
5 Tıbbi bitkilerin ilaç haline getirilmesi konusunda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Botaniğin tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması.
  Ön Hazırlık: Akman, Y& Güney, K., (2006). Bitki Biyolojisi Botanik. Ankara. Palme Yayıncılık.
2 Bitki sitolojisi nedir? Hücrenin yapısı ve fonksiyonları.
  Ön Hazırlık: Bozcuk, S., (2006). Genel Botanik. Ankara. Hatipoğlu yayınları.
3 Hücrenin organelleri ve işlevleri.
  Ön Hazırlık: Başaran, D., (1988). Modern Genel Botanik. Ankara. Çiğdem yayınları, Bizim Büro Basımevi.
4 Bitki hücresinde madde geçişleri.
  Ön Hazırlık: Bilge, E.&Yakar Tan, N., (1988). Genel Botanik. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
5 Meristem dokusu.
  Ön Hazırlık: Ocakverdi, H.&Güzel, Yelda., (2000). Deneysel Bitki Anatomisi ve Morfolojisine Giriş. Ankara. Palme Yayıncılık.
6 Epidermis ve parankima dokuları.
  Ön Hazırlık: Akman, Y& Güney, K., (2006). Bitki Biyolojisi Botanik. Ankara. Palme Yayıncılık.
7 Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri değerlendirebilmek için ara sınav yapmak.
  Ön Hazırlık: Bozcuk, S., (2006). Genel Botanik. Ankara. Hatipoğlu yayınları.
8 Kollenkima dokusu.
  Ön Hazırlık: Başaran, D., (1988). Modern Genel Botanik. Ankara. Çiğdem yayınları, Bizim Büro Basımevi.
9 Sklerenkima dokusu.
  Ön Hazırlık: Bilge, E.&Yakar Tan, N., (1988). Genel Botanik. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
10 İletim dokusu.
  Ön Hazırlık: Akman, Y& Güney, K., (2006). Bitki Biyolojisi Botanik. Ankara. Palme Yayıncılık.
11 Salgı sistemi.
  Ön Hazırlık: Palme Yayıncılık. Bozcuk, S., (2006). Genel Botanik. Ankara. Hatipoğlu.
12 Bitkide kök ve gövde.
  Ön Hazırlık: Bilge, E.&Yakar Tan, N., (1988(. Genel Botanik. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
13 Bitkide yaprak.
  Ön Hazırlık: Bilge, E.&Yakar Tan, N., (1988(. Genel Botanik. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
14 Bitkide çiçek, meyve ve tohum.
  Ön Hazırlık: Ocakverdi, H.&Güzel, Yelda., (2000). Deneysel Bitki Anatomisi ve Morfolojisine Giriş. Ankara. Palme Yayıncılık.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 1
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 1
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 1
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 1
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 1
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 2
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 2
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 2
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 1
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 2
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 2
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 1
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Derste dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları kullanılmaktadır.
Diğer Kaynaklar Derste dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları kullanılmaktadır.
Materyal
Dökümanlar Derste dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları kullanılmaktadır.
Ödevler Ödev verilmemektedir.
Sınavlar 1 arasınav ve 1 final sınavı olmak üzere toplamda 2 sınav yapılmaktadır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri