Ders Adı Hasat Sonrası Araştırma Teknikleri
Ders Kodu 41db7df8711b46c1b4
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 4-Tuba DİLMAÇÜNAL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında hasat sonrası teknolojik araştırmalara laboratuar ve arazi yaklaşımı; biyolojik materyallerin kalitatif ve kantitatif analizlerinde kullanılan teorik ve pratik yaklaşımlar; tarımsal ürünlerin mekanik özellikleri, fiziksel özellikleri ve fiziko-kimyasal içeriklerinin ölçümünde günümüzde kullanılan modern enstrümentalmetodların tartışılması ve denenmesi; araştırmanın planlanması ve araştırmaya başlama; literatür taraması; proje seçimi ve deneysel prosedürler üzerinde tartışma; verilerin kaydedilmesi; verilerin analizi; verilerin yorumlanması ve oral ve/veya bilimsel yazım sitilleriyle sunulması hakkında bilgi verilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı hasat sonrasında bahçe ürünlerinde yapılacak analizlerin; bir hasat sonrası araştırmasının nasıl planlanacağı, yütürütüleceği, sonuçlandırılacağı ve sunulacağı ile ilgili bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Hasat sonrası teknolojik araştırmalarda arazi yaklaşımı ile ilgili bilgi verilir.
2 Hasat sonrası teknolojik araştırmalarda laboratuar yaklaşımı ile ilgili bilgi verilir.
3 Kalitatif Analizlere Teorik ve Pratik Bakış Açısı kazandırılır.
4 Kantitatif Analizlere Teorik ve Pratik Bakış Açısı kazandırılır.
5 Ürünlerin Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Ölçülmesinde Modern Metodlar ve kullanımı ile ilgili bilgi verilir.
6 Ürünlerin Fiziko-Kimyasal içeriklerinin ölçülmesinde modern metodlar ve kullanımı ile ilgili bilgi verilir.
7 Ürünlerin duyusal özelliklerinin belirlenmesinde modern metodlar ve kullanımı ile ilgili bilgi verilir.
8 Bahçe ürünlerinin kalitelerinin korunması amacıyla hasat ve depolama sırasında ve sonrasında alınacak önlemler ile ilgili bilgi verilir.
9 Bir hasat sonrası araştırması/projesininin nasıl planlanması gerektiği ile ilgili bilgi verilir.
10 Bir hasat sonrası araştırması/projesininin yazımı ile ilgili bilgi verilir.
11 Bir hasat sonrası araştırması/projesinde veri toplamanın nasıl yapılacağı konusunda bilgi verilir.
12 Bir hasat sonrası araştırması/projesinde toplanan verilerin analizinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilir.
13 Bir hasat sonrası araştırması/projesinde elde edilen verilerin nasıl yorumlanması gerektiği ile ilgili bilgi verilir.
14 Bir hasat sonrası araştırması/projesinde elde edilen verilerin sunulmasında hangi tekniklerin kullanılabilecği konusunda bilgi verilir.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. Karaçalı, İ., 2012. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması. Ege Üniversitesi Basımevi,486 s., İzmir. 2. Kader, A. A., 2002. PostharvestTechnology of HorticulturalCrops, 3rd Ed., Univ.of California Agriculture& Natural Resources, pp. 535.
Diğer Kaynaklar 1. Cemeroğlu, B. S., 2009. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. 1. Cilt. 707 s. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, No: 38. Ankara. 2. Cemeroğlu, B. S., 2011. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. 2. Cilt., 636 s. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık, Ankara.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
Sınavlar Dönem sonu genel değerlendirme.
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)