Ders Adı Hasat öncesi Meyve Kalitesi ve Pazarlanabilirliği
Ders Kodu 258735632186446c89
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Fatma YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Dünya meyve üretimi ve ticareti, taze ve kuru meyvelerin insan sağlığı ve beslenmesindeki önemi, meyve tüketimi ve kalitesi, meyve kalite özellikleri, kaliteyi etkileyen faktörler, meyve kalitesinin artırılmasına yönelik ıslah çalışmaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı hasat öncesi kaliteli ve pazarlanabilir meyve üretimini öğretmektedir.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Dünyada ve ülkemizde meyve üretimi, ticareti ve tüketimi.
2 Dünyada ve ülkemizde ihracatta aranan kalite sınıfları ve tüketici tercihleri.
3 Meyve kalitesi ve meyve kalite parametreleri (Görünüş, doku ve tat özellikleri, besin içerikleri ve gıda güvenliği).
4 Tozlanma ve döllenme, meyve tutumu, meyve gelişimi ve olgunluk.
5 Meyve kalitesini etkileyen çevresel faktörler (Üşüme ve don zararı, yüksek sıcaklık stresi, rüzgâr zararı, dolu zararı, su stresi, hava kirliliği)
6 Meyve kalitesini etkileyen genetik ve kültürel faktörler (anaç ve çeşit, budama ve ışık yoğunluğu, sulama, gübreleme)
7 Meyve kalitesini etkileyen kültürel faktörler (ürün yükü yönetimi ve seyreltme)
8 Meyve kalitesini etkileyen biyolojik faktörler (patojenler, böcek ve hayvanlar)
9 Meyve kalitesini etkileyen fizyolojik faktörler (Meyve çatlaması, paslanma ve güneş yanıklığı)
10 Meyve kalitesini etkileyen fizyolojik faktörler (Besin elementi noksanlıkları)
11 Meyve kalitesini artırmaya yönelik kimyasal ve büyümeyi düzenleyicilerin kullanımı
12 Meyve kalitesinin artırılmasına yönelik ıslah çalışmaları
13 Özel olarak seçilmiş konularda öğrenci ödev sunuları
14 Özel olarak seçilmiş konularda öğrenci ödev sunuları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Karaçalı., İ., 2011. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması. Ege Üni. Zir. Fak. Yayınları. No:494.İzmir
Diğer Kaynaklar Breeding for Fruit Quality. 2011. Editor(s): Matthew A. Jenks, Penelope J. Bebeli Published Online: 16 MAR 2011 Print ISBN: 9780813810720 Online ISBN: 9780470959350 DOI: 10.1002/9780470959350 : Fruit Quality and its Biological Basis 2001. Editor(s):Michael Knee. Published:December 13, 2001 by Blackwell - 320 Pages : Fruit and Vegetable Quality: An Integrated Viewgy Editor(s): Robert L. Shewfelt, Bernhard Brückner
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar Vize, ödev, final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)