Ders Adı Bahçe Bitkileri Tarihi
Ders Kodu ab0e39d102a64e9389
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Fatma YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bahçe Bitkilerinin tanımı ve önemi. Etimolojisi. Bahçe Bitkilerinin çalışma alanları. Tarih öncesi dönemler: Paleolitik Dönem (Avcılık ve toplayıcılık) ve Neolitik dönem (Tarımın başlaması). Bahçe bitkilerinin orjin merkezleri ve kültüre alınması. Eski uygarlıklarda Bahçe Bitkileri Tarımı. Yakın Tarihimizde Bahçe Bitkileri Tarımı. Bahçe bitkilerinde teknolojik ve bilimsel ilerlemeler: makinalaşma, enstrümantal analiz, sulama, kontrollü yetiştiricilik, kimyasallar (gübreler, büyümeyi düzenleyiciler), plastikler, genetik ve ıslah, biyoteknoloji, depolama teknolojisi ve yeşil devrim. Bahçe bitkilerinin gelecekteki yeri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu derste bahçe bitkilerinin kültür tarihinin nasıl bir değişim ve ilerlemeyi sağladığının öğretilmesi ve öğrencilerin tarihsel ve botaniksel konulardaki bilgilerinin artırılması amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Bahçe bitkilerinin tanımı ve önemi, etimolojisi, bahçe bitkilerinin çalışma alanları.
2 Tarih öncesi dönemler: paleolitik dönem (avcılık ve toplayıcılık)
3 Tarih öncesi dönemler: neolitik dönem (tarımın başlaması).
4 Bahçe bitkilerinin orjin merkezleri ve kültüre alınması.
5 Eski uygarlıklarda bahçe bitkileri.
6 Eski uygarlıklarda bahçe bitkileri.
7 Yakın tarihimizde bahçe bitkileri.
8 Öğrenci ödev sunuları
9 Türkiye’de cumhuriyet döneminde bahçe bitkileri tarımı
10 Bahçe bitkilerinde teknolojik ve bilimsel ilerlemeler: makinalaşma, enstrümantal analiz, sulama, kontrollü yetiştiricilik, depolama teknolojisi
11 Bahçe bitkilerinde teknolojik ve bilimsel ilerlemeler: kimyasallar (gübreler, büyümeyi düzenleyiciler) ve plastikler
12 Bahçe bitkilerinde teknolojik ve bilimsel ilerlemeler: genetik ve ıslah, biyoteknoloji.
13 Bahçe bitkilerinde yeşil devrim
14 Genel değerlendirme ve bahçe bitkilerinin gelecekteki yeri.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Jules Janick, 2008. History of Horticulture . Purdie University, USA :Edwinna von Baeyer 2009.The Development and History of Horticulture Book: ©Encyclopedia of Life Support Systems,
Diğer Kaynaklar J. Janick 2008.The Origins of Horticultural Technology and Science. Department of Horticulture and Landscape Architecture Purdue University West Lafayette, Indiana, 47902-2010 USA http://www.hort.purdue.edu/newcrop/originhorttech.pdf :Jules Janick, 2008. Ancient Egyptian Agriculture and the Origins of Horticulture Department of Horticulture and Landscape Architecture Purdue University West Lafayette, Indiana 47907, USA http://www.hort.purdue.edu/newcrop/hort_306/text/lec06.pdf
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar Ödev, vize, final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)