Ders Adı Meyve Türlerinde Seleksiyon Islahı ve Islah Kriterleri
Ders Kodu 94a157a7ee444d519a
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Adnan Nurhan YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Seleksiyon ıslahının tanımı, önemi ve avantajları. Seleksiyon ıslahı açısından Türkiye’nin önemi. Dünyada ve ülkemizde meyve tür ve çeşit zenginliği. Meyve türlerinin orjinleri ve Genetik varyasyon. Gen kaynaklarının toplanması, kolleksiyonu ve korunması. Gen kaynaklarının agronomik ve moleküler tanımlanmaları. Seleksiyon ıslah amaçları ve kriterlerinin belirlenmesi. Seleksiyona alınacak popülasyonun belirlenmesi. İncelemeye alınacak genotiplerin seçilmesi. Örnek alımı ve meyve örneklerinde fiziksel ve kimyasal özelliklerin belirlenmesi, ölçüm ve tartım yöntemleri. Ağaç morfolojik ve fenolojik özelliklerin belirlenmesi. Kriterlerlerin tartılı-derecelendirme yöntemleriyle değerlendirilmesi. Ümitvar tiplerin belirlenmesi, çoğaltılması ve adaptasyonları ve çeşit olarak üretime sunulmaları. Ülkemizde yapılan seleksiyon çalışmalarının değerlendirilmesi. Meyve türleri bazında özel karakter ıslah amaçları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı seleksiyon yolu ile meyve türlerinin ıslahı konusunda öğrencilerin bilgilerini artırmak
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Seleksiyon ıslahının tanımı, önemi ve avantajları
2 Dünyada ve ülkemizde meyve tür ve çeşit zenginliği, meyve türlerinin orjinleri
3 Genetik varyasyon,gen kaynaklarının toplanması, kolleksiyonu ve korunması,gen kaynaklarının agronomik ve moleküler tanımlanmaları.
4 Seleksiyon ıslah amaçları ve kriterlerinin belirlenmesi, incelemeye alınacak genotiplerin seçilmesi
5 Örnek alımı ve meyve örneklerinde fiziksel ve kimyasal özelliklerin belirlenmesi, ölçüm ve tartım yöntemleri
6 Ağaç morfolojik ve fenolojik özelliklerin belirlenmesi
7 Kriterlerlerin tartılı-derecelendirme yöntemleriyle değerlendirilmesi
8 Ümitvar tiplerin belirlenmesi, çoğaltılması ve adaptasyonları ve çeşit olarak üretime sunulmaları
9 Ülkemizde sert kabuklu meyvelerde yapılan seleksiyon çalışmaları ve ıslah kriterleri
10 Ülkemizde sert kabuklu meyvelerde yapılan seleksiyon çalışmaları ve ıslah kriterleri
11 Ülkemizde sert çekirdekli meyvelerde yapılan seleksiyon çalışmaları ve ıslah kriterleri.
12 Ülkemizde yumuşak çekirdekli meyvelerde yapılan seleksiyon çalışmaları ve ıslah kriterleri.
13 Ülkemizde diğer meyvelerde yapılan seleksiyon çalışmaları ve ıslah kriterleri.
14 Öğrenci ödev sunuları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Şehirali, S., Özgen, M., 2007. Bitki Islahı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın no: 1553, Ders Kitabı: 506, ISBN: 975-482-569-6, Ankara, 565 s. Demir, İ., Turgut, İ., 1999. Genel Bitki Islahı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir, 451s.
Diğer Kaynaklar Dünyada ve Türkiyede meyve türlerinde yapılan seleksiyon çalışmaları ile ilgili tezler ve makaleler.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)